നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് - വാനുവാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

വാനുവാട്ടുവിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വാനുവാട്ടുവിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു നേടുക.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു നേടുക.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ വാനുവാട്ടു.
 • ● ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഫീസ് വാനുവാട്ടു.
 • ● ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് വില വാനുവാടു.
 • Van വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ വാനുവാട്ടു.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാനുവാട്ടു.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ വാനുവാട്ടു.
അറിയണം

വാനുവാട്ടിനുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു, ഇത് വാനുവാട്ടുവിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു, വാനുവാട്ടിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക, വാനുവാട്ടിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക, വാനുവാട്ടിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക, വാനുവാട്ടിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, വാനുവാട്ടിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വാനുവാട്ടിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, വാനുവാട്ടിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെ വാനുവാട്ടിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വഴി വാനുവാട്ടുവിനുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ചെലവുകൾക്കുള്ള വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വാനുവാട്ടുവിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഫീസ്, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പ്രോസസ്സിനുള്ള ചെലവ്, വാനുവാട്ടുവിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ.

We also provide information for Forex License for Vanuatu, how to get Forex License for Vanuatu, also known as, how to obtain Forex License for Vanuatu, apply for Forex License for Vanuatu, obtaining Forex License for Vanuatu, Forex License consultants for Vanuatu, Forex License advisors for Vanuatu, Forex License lawyers for Vanuatu, Forex License services for Vanuatu, law firm for Forex License for Vanuatu, Forex License costs for Vanuatu, Forex License fees for Vanuatu, cost for process of Forex License in Vanuatu, procedure to obtain Forex License for Vanuatu, 2 discretionary financial service provider license for Vanuatu, how to get 2 discretionary financial service provider license for Vanuatu, also known as, how to obtain 2 discretionary financial service provider license for Vanuatu, apply for 2 discretionary financial service provider license for Vanuatu, obtaining 2 discretionary financial service provider license for Vanuatu, 2 discretionary financial service provider license consultants for Vanuatu, 2 discretionary financial service provider license advisors for Vanuatu, 2 discretionary financial service provider license lawyers for Vanuatu, 2 discretionary financial service provider license services for Vanuatu, law firm for 2 discretionary financial service provider license for Vanuatu, 2 discretionary financial service provider license costs for Vanuatu, 2 discretionary financial service provider license fees for Vanuatu, cost for process of 2 discretionary financial service provider license in Vanuatu, procedure to obtain 2 discretionary financial service provider license for Vanuatu , financial service provider license for Vanuatu, how to get financial service provider license for Vanuatu, also known as, how to obtain financial service provider license for Vanuatu, apply for financial service provider license for Vanuatu, obtaining financial service provider license for Vanuatu, financial service provider license consultants for Vanuatu, financial service provider license advisors for Vanuatu, financial service provider license lawyers for Vanuatu, financial service provider license services for Vanuatu, law firm for financial service provider license for Vanuatu, financial service provider license costs for Vanuatu, financial service provider license fees for Vanuatu, cost for process of financial service provider license in Vanuatu, procedure to obtain financial service provider license for Vanuatu , Dealer in Securities License for Vanuatu, how to get Dealer in Securities License for Vanuatu, also known as, how to obtain Dealer in Securities License for Vanuatu, apply for Dealer in Securities License for Vanuatu, obtaining Dealer in Securities License for Vanuatu, Dealer in Securities License consultants for Vanuatu, Dealer in Securities License advisors for Vanuatu, Dealer in Securities License lawyers for Vanuatu, Dealer in Securities License services for Vanuatu, law firm for Dealer in Securities License for Vanuatu, Dealer in Securities License costs for Vanuatu, Dealer in Securities License fees for Vanuatu, cost for process of Dealer in Securities License in Vanuatu, procedure to obtain Dealer in Securities License for Vanuatu , Forex Brokerage License for Vanuatu, how to get Forex Brokerage License for Vanuatu, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Vanuatu, apply for Forex Brokerage License for Vanuatu, obtaining Forex Brokerage License for Vanuatu, Forex Brokerage License consultants for Vanuatu, Forex Brokerage License advisors for Vanuatu, Forex Brokerage License lawyers for Vanuatu, Forex Brokerage License services for Vanuatu, law firm for Forex Brokerage License for Vanuatu, Forex Brokerage License costs for Vanuatu, Forex Brokerage License fees for Vanuatu, cost for process of Forex Brokerage License in Vanuatu, procedure to obtain Forex Brokerage License for Vanuatu , Forex exchange License for Vanuatu, how to get Forex exchange License for Vanuatu, also known as, how to obtain Forex exchange License for Vanuatu, apply for Forex exchange License for Vanuatu, obtaining Forex exchange License for Vanuatu, Forex exchange License consultants for Vanuatu, Forex exchange License advisors for Vanuatu, Forex exchange License lawyers for Vanuatu, Forex exchange License services for Vanuatu, law firm for Forex exchange License for Vanuatu, Forex exchange License costs for Vanuatu, Forex exchange License fees for Vanuatu, cost for process of Forex exchange License in Vanuatu, procedure to obtain Forex exchange License for Vanuatu , Forex Broker license for Vanuatu, how to get Forex Broker license for Vanuatu, also known as, how to obtain Forex Broker license for Vanuatu, apply for Forex Broker license for Vanuatu, obtaining Forex Broker license for Vanuatu, Forex Broker license consultants for Vanuatu, Forex Broker license advisors for Vanuatu, Forex Broker license lawyers for Vanuatu, Forex Broker license services for Vanuatu, law firm for Forex Broker license for Vanuatu, Forex Broker license costs for Vanuatu, Forex Broker license fees for Vanuatu, cost for process of Forex Broker license in Vanuatu, procedure to obtain Forex Broker license for Vanuatu , fx license for Vanuatu, how to get fx license for Vanuatu, also known as, how to obtain fx license for Vanuatu, apply for fx license for Vanuatu, obtaining fx license for Vanuatu, fx license consultants for Vanuatu, fx license advisors for Vanuatu, fx license lawyers for Vanuatu, fx license services for Vanuatu, law firm for fx license for Vanuatu, fx license costs for Vanuatu, fx license fees for Vanuatu, cost for process of fx license in Vanuatu, procedure to obtain fx license for Vanuatu .

വാനുവാട്ടുവിനുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാരുമായി വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ്!

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന വാനുവാട്ടിനുള്ള ആമുഖം

37 ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറി സർവീസസ് ആക്റ്റ് 2002 പ്രകാരം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ധനകാര്യ സേവന വ്യവസായത്തിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോഡിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ബോർഡ്. ഫോറെക്സ് ബിസിനസ്സ് വിവേചനാധികാരത്തിൽ നടത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് എഫ്എസ്ബിയുമൊത്തുള്ള ഒരു വിഭാഗം II വിവേചനാധികാരം ആവശ്യമാണ്.

ഓഷ്യാനിയയിലെ തെക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് വാനുവാടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 80 ഓളം മിതമായ ദ്വീപുകളുടെ ഒരു ദ്വീപസമൂഹമാണ് വാനുവാടു, ഇതിൽ 65 എണ്ണം ജനവാസമുള്ളവയാണ്. ഓഷ്യാനിയയിലെ ഒരു പ്രദേശമായ മെലനേഷ്യയ്‌ക്കൊപ്പം വനുവാട്ടു റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഒരിടമുണ്ട്. മെലനേഷ്യയിലെ അഞ്ച് സ്വയംഭരണ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണ് വാനുവാടു. - ഫിജി, ഈസ്റ്റ് തിമോർ, പപ്പുവ ന്യൂ ഗ്വിനിയ, സോളമൻ ദ്വീപുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് നാല് രാജ്യങ്ങൾ - ഇന്തോനേഷ്യയുടെയും ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ കാലിഡോണിയയുടെയും ഭാഗങ്ങൾക്ക് മെലനേഷ്യയുമായി ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. 

 

പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മെലനേഷ്യൻ രാഷ്ട്രമായ വാനുവാടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വാനുവ എന്ന പേര് മെലനേഷ്യൻ പദങ്ങളായ വാനുവയിൽ നിന്ന് 'ഭൂമി' എന്നും 'നില്ക്കുകയോ നിലകൊള്ളുകയോ' എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും സ്വയംഭരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ 'നമ്മുടെ പ്രദേശവുമായി' ഒരു സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. വാനുവാട്ടു റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ജൂലൈ 30 ന് പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. വാനുവാടുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് ദ്വീപുകളെ എഫേറ്റ്, എസ്പിരിറ്റു സാന്റോ (സാന്റോയെപ്പോലെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു), മലകുല എന്നും വിളിക്കുന്നു. എഫേറ്റ് ദ്വീപിലെ പോർട്ട് വില, സാന്റോ ദ്വീപിലെ ലുഗാൻ‌വില്ലെ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വലിയ നഗരപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. 53 ത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് പോർട്ട് വിലാ എന്ന തലസ്ഥാന നഗരം. ബിസി 000 വരെ മെലനേഷ്യക്കാർ വനുവാട്ടു ആദ്യമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദ്വീപുകൾ വിവിധ സാഹസികർ സന്ദർശിക്കുകയും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച് തീർഥാടകർ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. 

 

ഇംഗ്ലീഷ് സഞ്ചാരിയായ ജെയിംസ് കുക്ക് 1774-ൽ ദ്വീപുകൾക്ക് “ന്യൂ ഹെബ്രൈഡ്സ്” എന്ന് പേരിട്ടു. പതിനെട്ടാം, പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച് മന്ത്രിമാർ, റാഞ്ചറുകളും കർഷകരും ദ്വീപുകളുടെ ഒരു ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1906-ൽ ന്യൂ ഹെബ്രൈഡ്സ് ഒരു ആംഗ്ലോ-ഫ്രഞ്ച് ട town ൺ‌ഹ .സിന് പ്രധാനമായി. ഈ ദ്വീപസമൂഹം 1980 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി, പേര് വാനുവാടു എന്ന് മാറ്റി കോമൺ‌വെൽത്തിൽ ചേർന്നു. ഏകദേശം 300 വ്യക്തികൾ വാനുവാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു, ഇതുവരെ (000%) വ്യക്തികളും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. വാനുവാട്ടുവിലെ നിവാസിയെ നി വാനുവാട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നി വാൻ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിസ്ലാമ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച് എന്നിവയാണ് വാനുവാട്ടിന്റെ പൊതു ഭാഷകൾ. ബിസ്ലാമ ഒരു ക്രിയോൾ ഭാഷയാണ്, എല്ലാ നി വാനും ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ഭാഷയായി സംസാരിക്കുന്നു. വാനുവാടു ദ്വീപുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാർഷിക മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മത്സ്യബന്ധനവും യാത്രാ വ്യവസായവും പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നി വാനുവാട്ടു വ്യക്തികളിൽ 82% പേർക്കും പരിശോധിക്കാനും രചിക്കാനും കഴിയും. 

 

ഏകദേശം 300 യാത്രക്കാർ സ്ഥിരമായി വാനുവാട്ടു സന്ദർശിക്കുന്നു, ദ്വീപുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം! വാനുവാട്ടു സന്ദർശിക്കുന്ന മിക്ക അവധിക്കാലക്കാരും ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ന്യൂസിലാന്റിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. മഹത്തായ രംഗം, പരമ്പരാഗത ദ്വീപ് ലിവിംഗ്, മണൽ കടൽത്തീരങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞ നീല നിറത്തിലുള്ള ലഗൂണുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പലരും വരുന്നു. 000 മീറ്റർ / 1879 അടി ഉയരമുള്ള വാനുവാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കൂമ്പാരത്തെ തബ്വേമാസന പർവ്വതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എസ്പിരിറ്റു സാന്റോ ദ്വീപിലാണ് ഈ പർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 

 

വാനുവാടു ദ്വീപുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും കുത്തനെയുള്ളതും ഹോർട്ടികൾച്ചറിന് സ്ഥിരമായ മണ്ണില്ലാത്തതുമാണ്. ദ്വീപുകളിൽ കുറഞ്ഞ ശാശ്വത ജലവും ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, വെറും 9% ഭൂമി കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില ദ്വീപുകളിൽ ചലനാത്മക അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ട്, ഭൂരിഭാഗം ദ്വീപുകളും പരുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്. ടന്ന ദ്വീപിലെ യാസൂർ പർവതമാണ് ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ. കനത്ത മഴക്കാടുകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് വാനുവാടു. പറക്കുന്ന വവ്വാലുകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായ വാനുവാടുവിന് ഒരു പ്രാദേശിക ബാറ്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, പറക്കുന്ന കുറുക്കൻ. അവ പ്രാദേശിക വൃക്ഷങ്ങളെ പരാഗണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്, മഴക്കാടുകൾക്ക് ഇത് പ്രധാനമാണ്. 180 ഓളം ചിറകുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലുണ്ട്, അവയിൽ മിന്നുന്ന റെയിൻബോ ലോറിക്കറ്റ്. 

 

അഗ്രിബിസിനസ്സ്, പശു വളർത്തൽ, മീൻപിടുത്തം, യാത്രാ വ്യവസായം, കടൽത്തീര ധനകാര്യ ഭരണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പണ മേഖലകൾ. മാംഗനീസ്, മരം (തടി), മത്സ്യം എന്നിവയാണ് സാധാരണ ആസ്തി. 

 

രണ്ട് അടിസ്ഥാന with തുക്കളുമായി ചൂടും ഈർപ്പവും വാനുവാട്ടിനുണ്ട്. മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് തണുത്ത മാസങ്ങൾ. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ ചൂടുള്ളതും ദുർബലവുമാണ്. ഡിസംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള മാസങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. ദ്വീപുകൾക്കുള്ളിലും പുറത്തും വിശദമായ ഒരു വ്യാപാര ശൃംഖലയ്‌ക്കൊപ്പം ഉപജീവന കൃഷി പൊതുവെ വാനുവാട്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയാണ്. 1867 ന് ശേഷം ദ്വീപ് കുലയിലെ യൂറോപ്യൻ റാഞ്ചുകളുടെ പുരോഗതിയോടെ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു: ധാന്യം (ചോളം), എസ്‌പ്രെസോ, കൊക്കോ ബീൻസ്, തേങ്ങകൾ (കൊപ്രയ്ക്ക്) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരുത്തി അടിസ്ഥാന വിളവെടുപ്പായിരുന്നു. പശു വളർത്തൽ പിന്നീട് സംഘടിപ്പിച്ചു. 1880 കളോടെ ഫ്രഞ്ച് കർഷകൻ റാഞ്ച് പ്രദേശത്തിന്റെ അന്തർലീനമായ ബ്രിട്ടീഷ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം മാറ്റിയിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ വിഭവകൃഷിയിലൂടെ സത്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നി-വാനുവാട്ടു നിർമ്മാതാക്കളെ എതിരാളികളാക്കുന്നത് ക്രമേണ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ഫ്രഞ്ച് സാമ്പത്തിക അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ, കൊപ്രയ്ക്കുള്ള ഉയർന്ന ലോകച്ചെലവും 1920 കളിൽ വിയറ്റ്നാമീസ് ജോലികൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ 1930 കളിലെ മഹാമാന്ദ്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. 1948 ആയപ്പോഴേക്കും ദ്വീപ് കുലയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കൊപ്രയും നി-വാനുവാട്ടു തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, 1970 കളിൽ സഹകരണസംഘങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ അവർ വ്യാപാരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. 

 

കാവ, മാംസം, കൊപ്ര, തടി, കൊക്കോ എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിരക്കുകൾ; ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂ കാലിഡോണിയ, ജപ്പാൻ, ന്യൂസിലാന്റ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിരക്കുകൾ. പ്രധാനമായും ഹാർഡ്‌വെയർ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗിയർ, ഭക്ഷണം, തത്സമയ ജീവികൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് Australia പ്രധാനമായും ഓസ്‌ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഫിജി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. കാലാവസ്ഥയിലേക്കും ഉൽ‌പന്ന വിപണിയിലേക്കും ഉള്ള ബലഹീനതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ‌, വാനുവാട്ടു വിപുലമായ സാമ്പത്തിക വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ‌ അടിസ്ഥാനപരമായ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റീവ്, അസം‌ബ്ലിംഗ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേഖലകളുമായി വലിയ സ്കോപ്പ് അഗ്രിബിസിനസ്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

വാനുവാട്ടു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • 2 വിവേചനാധികാര ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ്
 • സാമ്പത്തിക സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ്
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലർ
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ്
 • fx ലൈസൻസ്
ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു നേടുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു നേടുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു പ്രയോഗിക്കുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിനുള്ള അപേക്ഷ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം വാനുവാടു, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന്റെ വില വാനുവാട്ടു, ധനകാര്യ സേവന ദാതാവ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു ലൈസൻസ് വാനുവാട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസ് വനുവാട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ വാനുവാട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം വാനുവാട്ടു, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിന്റെ വില വാനുവാട്ടു, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിൽ ഡീലറെ നേടുക വാനുവാട്ടു, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലർ വാനുവാട്ട്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലർക്കുള്ള അപേക്ഷ വാനുവാട്ട്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലർക്കുള്ള നടപടിക്രമം വാനുവാടു, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ വില, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫോ നേടുക റെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം വാനുവാടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന്റെ വില വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന്റെ വില വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, അപേക്ഷ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിന്റെ വില വാനുവാട്ടു, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ വാനുവാട്ടു , എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിന്റെ വില വാനുവാട്ടു.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ഫോറൻസിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും വാനുവാട്ടു

പൊതു അവലോകനം

മൊത്തം മൊത്ത പ്രീമിയങ്ങളുടെയും (ഓഡിറ്റർ / അക്ക ing ണ്ടിംഗ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ടുചെയ്തത്) പ്രധാന എഫ്എസ്പി വ്യക്തികളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൈസൻസുള്ള എഫ്എസ്പി ഈടാക്കുന്ന വാർഷിക ലെവി എഫ്എസ്ബി കണക്കാക്കുന്നത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കകത്തും പുറത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എഫ്എസ്ബി ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാം.

റെഗുലേറ്ററി പരിശോധനകൾ‌ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രാദേശിക ബാങ്കിൽ‌ സ്ഥിരീകരണത്തിൽ‌ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും കാറ്റഗറി II ലൈസൻ‌സ് അപ്ലിക്കേഷന് അമിതമായ പേപ്പർ‌വർ‌ക്ക് ആവശ്യമാണ്, എഫ്‌എസ്‌ബിയുമായുള്ള ബന്ധം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ അപേക്ഷകന്റെ പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അപേക്ഷക കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനം, നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ / എന്റിറ്റികളുടെ പേരും ചരിത്രവും റെഗുലേറ്റർ സൂക്ഷ്മമായി അവലോകനം ചെയ്യും.

ചുമതലയുടെ മതിയായ മാനേജ്മെന്റും നിയന്ത്രണവും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രതിനിധിയെ, കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയെയും ഒരു എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഓഫീസറെയും നിയമിക്കണം; എല്ലാ വ്യക്തികളും എഫ്എസ്ബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. കമ്പനി മാനേജുമെന്റിൽ ഫലപ്രദമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ താമസിക്കണം. ഓരോ പ്രധാന വ്യക്തിയും പ്രതിനിധിയും അത്തരം റെഗുലേറ്ററി പരീക്ഷകളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലോ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലോ സ്ഥിരമായി വിജയിക്കണം.

പ്രാരംഭ അസറ്റ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യകതകൾക്കായി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ലൈസൻ‌സിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ബാങ്ക് അക്ക have ണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. റെഗുലേറ്റഡ് കമ്പനി കർശനമായ എൻ‌ഫോഴ്സ്മെൻറ് റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും എഫ്എസ്ബിക്ക് അതേ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻസ് ഓഫീസറുടെ പതിവ് നിരീക്ഷണത്തിനും വിധേയമാണ്.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാടു ലൈസൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഓഫ് വാനുവാട്ടു, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഓഫ് വാനുവാട്ടു, വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, വാനുവാട്ടുവിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ ജാമ്യത്തോടെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ “പണത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു, പണം സ്വയമേവ പിന്തുടരുന്നു, നാമെല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത് . വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചിലവ് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം.

വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ചോയിസാക്കി മാറ്റുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം.

വാനുവാട്ടിലെ വിലകുറഞ്ഞ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ , വാനുവാട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, വാനുവാട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ വിലകുറഞ്ഞ അറ്റോർണിമാർ ഫോറെക്സിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ വാനുവാട്ടിൽവാനുവാട്ടിലെ ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടുവിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ , വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ്, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, എഫിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ x ലൈസൻസ്, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിയേണ്ടതുണ്ട് - വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടനയും സ്റ്റാഫും:

  • മി. ഒരു ഓഹരി ഉടമ (നിയമപരമായ എന്റിറ്റികളോ സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളോ ആകാം)
  • മി. ഒരു സംവിധായകൻ (സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ മാത്രമാകാം)
  • ഒരു പ്രതിനിധി
  • കുറഞ്ഞത് 1 (വെയിലത്ത് 2) പ്രധാന വ്യക്തികൾ
  • ഒരു കംപ്ലയിൻസ് ഓഫീസർ (ഞങ്ങൾക്ക് നിയമിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്)
  • ബാഹ്യ ഓഡിറ്റർ (കൾ)

  ടൈം ഫ്രെയിം

  പ്രക്രിയ വളരെ ദൈർ‌ഘ്യമേറിയതായിരിക്കാം - ഏകദേശം 1 (ഒരു) വർഷം

  നികുതി

  • കോർപ്പറേറ്റ് ആദായനികുതി - 28%
  • തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന നികുതികളൊന്നുമില്ല
  • മൂലധന നേട്ട നികുതി - 18,6%

  തലസ്ഥാനം

  നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് എഫ്എസ്പി നിലവിലെ ആസ്തികൾ പരിപാലിക്കും.

  അക്ക ing ണ്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ -  ഓഡിറ്റുചെയ്ത സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളുടെ വാർഷിക സമർപ്പണം

  പ്രാദേശിക ഓഫീസ് - ആവശ്യമില്ല

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് - ആവശ്യമാണ്

  പ്രാദേശിക ജീവനക്കാർ - ആവശ്യമാണ് (കീ വ്യക്തിഗത)

  റെഗുലേറ്ററി പരീക്ഷകൾ (പ്രധാന വ്യക്തികൾക്കും പ്രതിനിധികൾക്കും) - ആവശ്യമായ

  പ്രൊഫഷണൽ നഷ്ടപരിഹാര കവർ - ആവശ്യമാണ് (R5 ദശലക്ഷം റാൻഡ് (ഏകദേശം 350,000 യുഎസ്ഡി))

 • വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

  ഒരു ലൈസൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും:

  • പ്രാരംഭ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ശരിയായ കെ‌വൈ‌സി രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്നു
  • പ്രധാന വ്യക്തി (കൾ), പ്രതിനിധി (കൾ) എന്നിവ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു; റെഗുലേറ്ററി പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു
  • ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ബാഹ്യ കമ്പനി / ബ്രാഞ്ച് / ഷെൽഫ് കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കൽ (ബാധകമെങ്കിൽ)
  • ബിസിനസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കലും ഇൻഷുറൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാനുവലുകളും നടപടിക്രമങ്ങളും
  • ഒരു പ്രാദേശിക ബാങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ, ആസ്തികൾ നിക്ഷേപിക്കുക
  • എഫ്എസ്ബിയുമായുള്ള ലൈസൻസ് അപേക്ഷ
  • എഫ്എസ്ബി ആവശ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ / അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും / നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും
 • വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന്, ഓഫ്‌ഷോറലിസെൻസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്റ്റിൽ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. 

  ഇക്കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നൽകുക ..

  • നോട്ടറൈസ്ഡ് 2nd ID
  • സർട്ടിഫൈഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ
  • വിശദമായ ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ
  • നോട്ടറൈസ്ഡ് ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ്
  • നോട്ടറൈസ്ഡ് പാസ്‌പോർട്ട്
  • ബാങ്ക് റഫറൻസ് കത്ത്
  • പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകിയ പ്രതീകത്തിന്റെ റഫറൻസ് അക്ഷരങ്ങൾ
  • സർട്ടിഫൈഡ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്ലോമ
  • തീയതിയും ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷകന്റെ വിശദമായ സിവി
  • മാനുവലുകൾ (ഓഫ്‌ഷോറലിസൻസ് തയ്യാറാക്കും): കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നയം, സുരക്ഷാ നയം, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയും റെഗുലേറ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവയും)

  എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റേഷനുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും നോട്ടറി പബ്ലിക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

 • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിലെ ലൈസൻസിംഗിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, വാനുവാട്ട് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിലെ തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കരുത്.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാനുവാട്ടു നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക വാനുവാട്ടിനായി.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ വാനുവാട്ടിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവയും വാനുവാട്ടുവിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ എന്റിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ വാനുവാടു പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം വാനുവാട്ടിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിൽ ഒരു ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാനുവാട്ടിന്റെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക വാനുവാട്ടിൽ, ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (വാനുവാട്ടു) നൽകിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് നേടുക വാനുവാട്ടിനായി.

  • വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ വാനുവാട്ടിൽ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസായ വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാനുവാട്ടു നൽകിയിട്ടില്ല.

  • വാനുവാറ്റിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി വാനുവാടു പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം വാനുവാട്ടിൽ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിന്റെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • സെക്യൂരിറ്റീസിലെ ഡീലർക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാനുവാട്ടു നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിൽ ഒരു ഡീലറെ നേടുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാനുവാടു ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലർക്ക് അപേക്ഷിക്കുക വാനുവാട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഞങ്ങളുടെ ഡീലർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലർമാർക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലർക്ക് പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറെ സ്വന്തമാക്കുക വാനുവാട്ടിനായി.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിൽ ഡീലർ നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെക്യൂരിറ്റീസിലെ ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഡീലർ എന്നിവ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ലൈസൻസ് പിന്തുണ വാനുവാട്ടിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഡീലർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിലെ ഡീലറിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാനുവാടു നൽകിയിട്ടില്ല.

  • മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന വാനുവാട്ടിലെ ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി വാനുവാടു പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഡീലർ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം വാനുവാട്ടിലെ ഡീലർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിൽ വാനുവാട്ടിന്റെ ഡീലറെ നേടുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഡീലർ ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ വാനുവാട്ടിന്റെ ഡീലറിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ വാനുവാട്ടിന്റെ ഡീലറെ സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാനുവാട്ടു നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജിനുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാനുവാടുവിന്റെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക വാനുവാട്ടിനായി.

  • വനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ വാനുവാട്ടിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളിൽ ഇടപെടുന്നവരുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടുവിനുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ വാനുവാടു പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാനുവാട്ടു നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാനുവാടു ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​(വാനുവാട്ടു) നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക വാനുവാട്ടിനായി.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടു ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ വാനുവാട്ടിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചും വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള ലൈസൻസ് പിന്തുണ വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളിൽ ഇടപെടുന്നവരുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടുവിനുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന വാനുവാട്ടിലെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ വാനുവാട്ടു നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വാനുവാട്ടു നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (വാനുവാട്ടു) നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക വാനുവാട്ടിനായി.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ വാനുവാട്ടിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമായ വനുവാട്ടുവിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ വാനുവാട്ടു നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടുവിൽ ഒരു എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാനുവാട്ടിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല fx ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക വാനുവാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

  • എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (വാനുവാട്ടു) നൽകിയിട്ടില്ല. എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക വാനുവാട്ടിനായി.

  • വാനുവാട്ടുവിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ വാനുവാട്ടിൽ എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • വാനുവാട്ടിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ വാനുവാടു പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു fx ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം വാനുവാട്ടിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. വാനുവാട്ടിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • വാനുവാട്ടുവിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല വാനുവാട്ടിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്അതേസമയം, വാനുവാട്ടു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനായി അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് വാനുവാട്ടു.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമെ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധിയിലും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

വാനുവാട്ട് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

വാനുവാട്ടുവിനായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ വാനുവാട്ടുവിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് വിപുലമായ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ വാനുവാട്ടിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു, വാനുവാട്ടിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

വാനുവാട്ടിലെ മികച്ച ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, വാനുവാട്ടിലെ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിൽ, ധനകാര്യ സേവന ദാതാവിന്റെ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളിലെ മികച്ച ഡീലർ, വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ വാനുവാട്ടു, ഡീലർ ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസിലെ ഡീലറുടെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടുവിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടുവിലെ മികച്ച ഫോറൻസ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ഫോയിലെ മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളായ വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കൾ റെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടുവിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടുവിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറുടെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ വാനുവാട്ടിലെ ലൈസൻസ്, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടുവിലെ മികച്ച എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, എഫ്എക്സ് മികച്ച ഉപദേശകർ വാനുവാട്ടിലെ ലൈസൻസ്, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാനുവാട്ടിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ ,.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

വാനുവാട്ടിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനൊപ്പം

വാനുവാട്ട് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

വാനുവാട്ടുവിനായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ വാനുവാട്ടുവിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് വിപുലമായ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ വാനുവാട്ടിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു, വാനുവാട്ടിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

വാനുവാട്ടിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ വാനുവാട്ടിനും 108 രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വാനുവാട്ടിലും 108 രാജ്യങ്ങളിലും തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

വാനുവാട്ടുവിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള വാനുവാട്ടിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വാനുവാട്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ വാനുവാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് ശേഷം വാനുവാട്ടിലെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുപുറമെ, സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ വാനുവാട്ടുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു വാനുവാട്ടിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച വാനുവാട്ടിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ വാനുവാട്ടിനായുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി വാനുവാട്ടിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

വാനുവാട്ടിലേക്കുള്ള സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

വാനുവാട്ടുവിനുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ വാനുവാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി വാനുവാട്ടിനായി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള മിതമായ നിരക്കിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിൽ വാനുവാട്ടിലും.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി വാനുവാട്ടുവിൽ സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - വാനുവാട്ടിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്

വാനുവാടു, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അധികാരം നൽകുന്നു: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി വാനുവാട്ടിന്റെ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി