നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് - സെന്റ് വിൻസെന്റിൽ നിന്നും ഗ്രെനെഡൈൻസിൽ നിന്നും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും നേടുക.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
 • ● ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഫീസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്.
 • ● ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും ചിലവ്.
 • സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ്.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
അറിയണം

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡൈനുകൾക്കുമുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക, സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡൈനുകൾക്കുമുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ ടീമിന്റെ പിന്തുണയോടെ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളിലൂടെ നൽകിയ സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ചെലവുകൾക്കുള്ള വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. , സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഫീസ്, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ i സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ.

We also provide information for Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license costs for Saint Vincent and the Grenadines, Forex license fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Forex license in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Forex license for Saint Vincent and the Grenadines, fx license for Saint Vincent and the Grenadines, how to get fx license for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain fx license for Saint Vincent and the Grenadines, apply for fx license for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining fx license for Saint Vincent and the Grenadines, fx license consultants for Saint Vincent and the Grenadines, fx license advisors for Saint Vincent and the Grenadines, fx license lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, fx license services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for fx license for Saint Vincent and the Grenadines, fx license costs for Saint Vincent and the Grenadines, fx license fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of fx license in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain fx license for Saint Vincent and the Grenadines , Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Securities Dealers License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Securities Dealers License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Securities Dealers License for Saint Vincent and the Grenadines , Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Forex Brokerage License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Forex Brokerage License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Forex Brokerage License for Saint Vincent and the Grenadines , Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Forex exchange License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Forex exchange License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Forex exchange License for Saint Vincent and the Grenadines , fx license for St Vincent, how to get fx license for St Vincent, how to obtain fx license for St Vincent, how to apply for fx license for St Vincent, obtaining fx license for St Vincent, fx license consultants for St Vincent, fx license advisors for St Vincent, fx license lawyers for St Vincent provided through our fx license services for St Vincent, law firm for fx license for St Vincent, fx license costs for St Vincent, fx license fees for St Vincent, cost for process of fx license in St Vincent, procedure to obtain fx license for St Vincent , Securities Dealers License for St Vincent, how to get Securities Dealers License for St Vincent, how to obtain Securities Dealers License for St Vincent, how to apply for Securities Dealers License for St Vincent, obtaining Securities Dealers License for St Vincent, Securities Dealers License consultants for St Vincent, Securities Dealers License advisors for St Vincent, Securities Dealers License lawyers for St Vincent provided through our Securities Dealers License services for St Vincent, law firm for Securities Dealers License for St Vincent, Securities Dealers License costs for St Vincent, Securities Dealers License fees for St Vincent, cost for process of Securities Dealers License in St Vincent, procedure to obtain Securities Dealers License for St Vincent , Forex Brokerage License for St Vincent, how to get Forex Brokerage License for St Vincent, how to obtain Forex Brokerage License for St Vincent, how to apply for Forex Brokerage License for St Vincent, obtaining Forex Brokerage License for St Vincent, Forex Brokerage License consultants for St Vincent, Forex Brokerage License advisors for St Vincent, Forex Brokerage License lawyers for St Vincent provided through our Forex Brokerage License services for St Vincent, law firm for Forex Brokerage License for St Vincent, Forex Brokerage License costs for St Vincent, Forex Brokerage License fees for St Vincent, cost for process of Forex Brokerage License in St Vincent, procedure to obtain Forex Brokerage License for St Vincent , Forex exchange License for St Vincent, how to get Forex exchange License for St Vincent, how to obtain Forex exchange License for St Vincent, how to apply for Forex exchange License for St Vincent, obtaining Forex exchange License for St Vincent, Forex exchange License consultants for St Vincent, Forex exchange License advisors for St Vincent, Forex exchange License lawyers for St Vincent provided through our Forex exchange License services for St Vincent, law firm for Forex exchange License for St Vincent, Forex exchange License costs for St Vincent, Forex exchange License fees for St Vincent, cost for process of Forex exchange License in St Vincent, procedure to obtain Forex exchange License for St Vincent .

സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക

സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം!

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ആമുഖം

ശക്തമായ മൂലധന സംരക്ഷണ ഘടനയും നികുതിയിളവുള്ള കമ്പനികളുമായി ഉയർന്ന രഹസ്യസ്വഭാവവുമുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ഫോറെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്.

സെന്റ് ലൂസിയയുടെ തെക്ക്, ബാർബഡോസിന് പടിഞ്ഞാറ്, ഗ്രെനഡയുടെ വടക്കുകിഴക്ക് എന്നിവയാണ് ലെസ്സർ ആന്റിലീസിലെ ദ്വീപസമൂഹം കാണപ്പെടുന്നത്. ബാർബഡോസ്, ഗ്രെനഡ, സെന്റ് ലൂസിയ, ട്രിനിഡാഡ്, ടൊബാഗോ, വെനിസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ദ്വീപ് രാജ്യം കടൽ അതിർത്തികൾ നൽകുന്നു. 

 

സെന്റ് വിൻസെന്റ് അഗ്നിപർവ്വത ജന്മസ്ഥലമാണ്, അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലാ സ f ഫ്രിയർ ആണ്, ഇത് ഒരു ദ്വാര തടാകവും 1,234 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റോവോൾക്കാനോയാണ്, ഇത് കരീബിയൻ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ്. അവസാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്‌വമനം 1979 ഏപ്രിലിലാണ്. 

 

എസ്‌വി‌ജിയുടെ 389 കിലോമീറ്റർ (സെൻറ് വിൻസെന്റ് 344 കിലോമീറ്റർ) ഓൾ- land ട്ട് ലാൻഡ് സോൺ ഉണ്ട്, വിശകലനം ചെയ്തു, സെന്റ് വിൻസെന്റ് മാൾട്ടയേക്കാൾ ഒരു പരിധിവരെ വലുതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയുടെ ഇരട്ടി വലുപ്പം. 

 

110,000 വ്യക്തികളുള്ള ദ്വീപ് രാജ്യം (2015 ൽ). എസ്‌വിജിയുടെ മൂലധനം, ബോസ് പോർട്ട്, പ്രധാന ബിസിനസ് ഫോക്കസ് എന്നിവ കിംഗ്സ്റ്റ own ൺ (പോപ്പ് 25,000) ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് (official ദ്യോഗിക), ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിയോൾ എന്നിവയാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. 

 

വിൻഡ്‌വാർഡ് ദ്വീപുകളുടെ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഭാഗമായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലെ ലെസ്സർ ആന്റിലീസിന്റെ തെക്കൻ ഒത്തുചേരൽ 1762-ൽ കോളനിവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. 1779-ൽ ഫ്രാൻസ് അത് പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നിരുന്നാലും 1783-ൽ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മടക്കി. ദ്വീപുകൾ മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യയായ വിൻഡ്‌വാർഡ് ദ്വീപുകൾക്ക് പ്രധാനമായിരുന്നു 1871 മുതൽ 1958 വരെ. 1979 ൽ രാജ്യം പൂർണ്ണ സ്വയംഭരണാധികാരം സ്വീകരിച്ചു. 

 

ഗ്രെനാഡൈൻ‌സ് 32 ദ്വീപുകൾ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നു, അവയിൽ‌ ഏറ്റവും വലുത് ബെക്വിയ, മസ്റ്റിക്ക്, കാനോവാൻ‌, യൂണിയൻ‌ എന്നിവയാണ്. കൂടുതൽ മിതമായ ദ്വീപുകളുടെ ഒരു ഭാഗം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. 

 

കിഴക്കൻ കരീബിയൻ കടലിനുള്ളിലെ ഒരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും. ഗ്രെനാഡിൻ ദ്വീപുകളുടെ വടക്കൻ ക്രമീകരണമായ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ദ്വീപും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവിധ കോളനിക്കാരുടെ കൈയ്യിൽ ദ്വീപുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി, യുകെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ഫെഡറേഷന്റെ മറ്റൊരു മാനേജർ യൂണിറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ദ്വീപുകൾക്ക് ഒടുവിൽ 1969 ൽ സ്വയംപര്യാപ്തതയും 1979 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിച്ചു. സെന്റ് വിൻസെന്റിനെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഡച്ച് ശ്രമങ്ങളെ കരീബുകാർ എതിർത്തു, എന്നിട്ടും അവർ ഒടുവിൽ ദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഫ്രഞ്ച് വാസസ്ഥലം നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. -പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്. കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇംഗ്ലീഷിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഈ നീക്കം. 1763-ൽ, പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടെ, ബ്രിട്ടൻ സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു, കരീബുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഒത്തുതീർപ്പ് തുടർന്നു. 1779 ൽ ഈ ദ്വീപ് ഫ്രഞ്ചുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു, എന്നിരുന്നാലും 1783 ൽ വെർസൈൽസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പുന ab സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കരീബുകളുടെ സംരക്ഷണം രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി (1772–73, 1795–96); രണ്ടാമത്തേതിനെ തുടർന്ന് കരീബുകളെ പുറത്താക്കി. മിക്കവരെയും ഹോണ്ടുറാസ് തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് പുറത്താക്കി, പിന്നീട് അവർ ബെലീസിലേക്കും മധ്യ അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലേക്കും താമസം മാറ്റി. 1805-ൽ അതിർത്തിയിലെ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു പ്രകടനം അവരുടെ അനുസരണക്കേടിന് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതുവരെ താമസിച്ച വ്യക്തികൾ ദ്വീപിനുള്ളിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു, ഇത് ബാക്ക്സ്റ്റാബിംഗ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 

 

കരീബികളുടെ വിജയത്തെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. 1763 ലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം സെന്റ് വിൻസെന്റ് വിൻഡ്‌വാർഡ് ദ്വീപുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആധികാരിക അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അസോസിയേഷനിൽ ഗ്രെനഡ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഡൊമിനിക്ക, ടൊബാഗോ, ഗ്രനേഡൈൻസ് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു; അവർ ഒരു സാധാരണ ഏജന്റ് ഒത്തുചേരലും ഗ്രെനഡയിലെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇരിപ്പിടവും പങ്കിട്ടു. വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ഈ അസോസിയേഷൻ ദ്വീപുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഡെലിഗേറ്റ് ഒത്തുചേരലുകൾ നൽകി. 1791-ൽ ഗ്രെനഡൈൻസ് ദ്വീപുകൾ ഗ്രെനഡയ്ക്കും സെന്റ് വിൻസെന്റിനുമിടയിൽ പാർസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു, സെന്റ് വിൻസെന്റിന് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആധികാരിക അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു; ഇവ സെന്റ് വിൻസെന്റിനോട് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു, ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ വിജയകരമായി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സംഘടനയുടെ ഈ ക്രമീകരണം 1877 വരെ തുടർന്നു. ഒരു കിരീട സെറ്റിൽമെന്റ് ചട്ടക്കൂടാണ് ഇത് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്, അതിൽ ഒരു ലീഡ് പ്രതിനിധിയും നിയുക്ത ചേമ്പറും ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിനായി ദ്വീപുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു. സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണമാണ്. ബിസിനസ്സിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടും, ഹീറോറൂട്ട് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ലോകത്തിലെ ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാളാണ് രാജ്യം. സെന്റ് വിൻസെന്റ് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കയറ്റുമതിക്കാരനായിരുന്നു. പരുത്തിയും കരിമ്പും മുമ്പ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം 50% മുതൽ വാഴപ്പഴമാണ് പ്രധാന നിരക്ക്, പരുത്തി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചില്ല. ചേന, വാഴപ്പഴം, മധുരക്കിഴങ്ങ്, തേങ്ങ, ഡാഷീൻ, എഡ്ഡോസ് (പലതരം ടാരോ) എന്നിവയും മറ്റ് പ്രധാന വിളവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വൈറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരി, ഗോതമ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് അരിയും മാവും സംസ്ക്കരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാമീണ ഇനങ്ങളെല്ലാം പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അയൽ കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെന്റ് വിൻസെന്റ് ദ്വീപിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുവരെ വനമേഖലയുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും, വനത്തിൽ ഗുരുതരമായ ലംഘനമുണ്ട്. മറ്റ് കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ കടൽത്തീരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് പോലെ അയൽ‌രാജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന കടൽ‌ത്തീരവും ഉൾനാടുകളും വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായമുണ്ട്.

 

പ്രധാനമായും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കരീബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, കോമൺ മാർക്കറ്റ് (കാരികോം) രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിനിഡാഡ്, ടൊബാഗോ, വെനിസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഗതാഗത ഹാർഡ്‌വെയറുകളും, ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, സിന്തറ്റിക് സംയുക്തങ്ങൾ, g ർജ്ജസ്വലത എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഇറക്കുമതി. അടിസ്ഥാന നിരക്കുകൾ വാഴപ്പഴം, ബണ്ടിൽ ചെയ്ത മാവും അരിയും, റൂട്ട് വിളവ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഡാഷീൻ, എഡ്ഡോസ് എന്നിവയാണ്. കാരികോം രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സെന്റ് ലൂസിയ, ട്രിനിഡാഡ്, ടൊബാഗോ, ബാർബഡോസ്, ആന്റിഗ്വ, ബാർബുഡ എന്നിവയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന വ്യാപാര എതിർപ്പ്.

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുമുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • fx ലൈസൻസ്
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്
ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ നേടുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, നടപടിക്രമങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന്റെ വില സെന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ നേടുക, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുക സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള അപേക്ഷ സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്, സെൻറ് വിൻസെന്റ് ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റുംഗ്രെനാഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും നേടുക, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുക, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള നടപടിക്രമം സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയുടെ വില സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ നേടുക, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുക. സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം സെൻറ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന്റെ വില സെന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രെനെഡൈൻസ്, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് , എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ചെലവ് ഒ f fx ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് നേടുക, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് നേടുക, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള അപേക്ഷ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, കോസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് നേടുക, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് നേടുക, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന്റെ വില സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് നേടുക, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ് നേടുക, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം സെന്റ് വിൻസെന്റ് , ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന്റെ വില സെന്റ് വിൻസെന്റ്.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക

സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ഫോറൻസിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്

ടൈം ഫ്രെയിം: 2 ആഴ്ച

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുറഞ്ഞ മൂലധന ആവശ്യകത: $ 1 USD

 

പൊതു അവലോകനം

കമ്പനീസ് ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച്, സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കമ്പനികളും കോർപ്പറേറ്റ് നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ രൂപീകരിക്കുന്നു. സെന്റ് വിൻസെന്റ് കമ്പനി വിദൂരമായി പൂർണ്ണമായും സജ്ജീകരിക്കാം.

രഹസ്യാത്മക ബന്ധ നിയമം 1996 അവതരിപ്പിച്ചതുമൂലം ഉണ്ടായ രഹസ്യാത്മകതയുടെ വിപുലമായ ബിരുദം കോർപ്പറേറ്റ് നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.

ഈ നിയമം ബിസിനസ്സുകളുമായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായും കർശനമായ രഹസ്യാത്മകത ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ നിയമം ലോകത്തിലെ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിയമങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവയുടെ ലൈസൻസിംഗിനായി ഞങ്ങൾ എന്തിന്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, ഗ്രെനാഡൈൻസ് എന്നിവ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ. സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമവും പിന്തുണയും “നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനാൽ പണത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനാൽ നാമെല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത്. സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി തിരയുന്ന കമ്പനികളെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം.

സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി തിരയുന്ന കമ്പനികളെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം.

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുമാർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് , സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിലെ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ഫോറിനായുള്ള വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുകളായ ഗ്രനേഡൈൻസും x സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന്റെ വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനാഡൈൻസിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനും വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനാഡിൻസിലെയും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, സെക്യൂരിറ്റീസുകളുടെ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർസെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ്, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിന് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുമാർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുമാർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിയേണ്ടതുണ്ട് - സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുമുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടന

  • കുറഞ്ഞത് 1 ഷെയർഹോൾഡർ (പൗരത്വം അല്ലെങ്കിൽ താമസസ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല)
  • കുറഞ്ഞത് 1 ഡയറക്ടറെങ്കിലും (പൗരത്വത്തെയോ താമസത്തെയോ സംബന്ധിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല)

  നികുതി

  • ഫോറെക്സ് കമ്പനി രൂപീകരണത്തിന് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയില്ല
  • അതിന്റെ പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് സമ്പാദിച്ച പണത്തിന് ആദായനികുതിയില്ല
  • ഫോറെക്സ് കമ്പനി രൂപീകരണത്തിന് പലിശനികുതിയില്ല
  • ലാഭവിഹിതമില്ല

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് - ആവശ്യമായ

  സെക്രട്ടറി - ആവശ്യമായ

  കമ്പനി പേര്

  • കമ്പനിയുടെ പേര് “ലിമിറ്റഡ്,” “ലിമിറ്റഡ്” അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും ചുരുക്കെഴുത്ത് പോലുള്ള പരിമിത ബാധ്യത സൂചിപ്പിച്ച പേര്, പദം അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കെഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കണം.
  • റോയൽ, ഇംപീരിയൽ, റിപ്പബ്ലിക്, കോമൺ ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള പേരുകൾ നിരോധിക്കും.
  • തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ പേരുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു
  • കുറ്റകരമായ പേരുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു
  • സമാനമോ മിക്കവാറും സമാനമോ ആയ പേരുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു
 • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

  സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഫോറെക്സ് കമ്പനി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം:

  • ഇൻവോയ്സ് നൽകുന്നു
  • തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്പനിയുടെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
  • ഫോറെക്സ് കമ്പനി രൂപീകരണത്തിനായി ഭരണഘടനാപരവും സംയോജിതവുമായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കൽ
  • ഫോറെക്സ് കമ്പനി രൂപീകരണത്തിലെ അപേക്ഷയും രേഖകളും രജിസ്ട്രിയിൽ സമർപ്പിക്കുക
  • കമ്പനിയുടെ സംയോജനം
  • ഫോറെക്സ് കമ്പനി രൂപീകരണത്തിനുള്ള രേഖകളുടെ അപ്പോസ്റ്റിലൈസേഷൻ

  കൂടുതൽ:

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് കമ്പനി രൂപീകരണത്തിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു

  *മെമ്മോറാണ്ടം & ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഷെയർഹോൾഡർമാർ ഒപ്പിടുകയും ഒറിജിനലിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

 • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ഒരു ലൈസൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്, ഓഫ്‌ഷോറെലിസെൻസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്റ്റിൽഡ് കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകളും വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. 

  ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക ..

  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ്ഡ് (ഓരോ ഷെയർഹോൾഡറുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും)
  • താമസ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവിന്റെ പകർപ്പ് (ഉദാ. ഓരോ ഷെയർഹോൾഡറുടെയും ഡയറക്ടറുടെയും യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടുതലല്ല)
  • ക്രിമിനൽ രേഖകൾ വൃത്തിയാക്കുക

  ഓപ്ഷണൽ:

  • ഒരു ബാങ്ക് ശുപാർശ കത്ത് (ഓരോ ഡയറക്ടർക്കും)
  • സിവി തീയതിയും ഒപ്പിട്ടതും (ഓരോ ഷെയർഹോൾഡറുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും)
  • നിയമപരമായ ശുപാർശ കത്ത് (ഓരോ ഷെയർഹോൾഡറുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും)

  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:

  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ് (കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും)
  • വിലാസത്തിന്റെ തെളിവുകളുടെ പകർപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിൽ (ഉദാ. ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ)

  ഓപ്ഷണൽ:

  • ബാങ്ക് റഫറൻസ് ആവശ്യമാണ് (ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും)
  • സിവി തീയതിയും ഒപ്പിട്ടതും (ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും)

  NB

  • പ്രമാണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് വിവർത്തനം നൽകണം ..
  • നോട്ടറൈസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നടത്തിയതെന്ന് ദയവായി മനസിലാക്കുക. ദയവായി ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഇല്ലെങ്കിൽ
  • ഓഹരി ഉടമകൾ നിയമപരമായ എന്റിറ്റികളാണെങ്കിൽ, അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ഒരു കൂട്ടം കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകൾ നൽകണം.

  * ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 3 ആഴ്ച ആവശ്യമാണ്.

 • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിലെ ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള നിരാകരണം സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത്, ഗ്രനേഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കും.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളിലേക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. .

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻ‌സിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം നൽകുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനും അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ലൈസൻസ് സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെൻറ്.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. എന്നതിലേക്കുള്ള സേവനം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ലൈസൻസ് ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് പിന്തുണ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരും സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോറിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

  • സെയിന്റ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെയിന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന ഗ്രെനെഡൈനുകൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനാഡൈനുകളിലെയും ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നതിലേക്കുള്ള സേവനം ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോറിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈസിനുമുള്ള ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ഗ്രെനെഡൈൻസും മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രനേഡൈനുകളിലും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനും അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് എന്നിവ സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവ നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നതിലേക്കുള്ള സേവനം ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സെയിന്റിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈന്റെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്അതേ സമയം, സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമെ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധിയിലും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഗ്രനേഡൈൻ‌സ് കുറച്ച് പേരിടാൻ മാത്രം.

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനാഡൈൻസിലെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാർ, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ മികച്ച ഉപദേശകർ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയിലെ ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്, മികച്ച ഫോറെക്സ് മുൻ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ. സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ മികച്ച എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിൽ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേശകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ മികച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ , സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടൻറുകൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾസെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ലൈസൻസ്, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന്റെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനൊപ്പം

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുമുള്ള മറ്റ് സവിശേഷ സേവനങ്ങൾ

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഗ്രനേഡൈൻ‌സ് കുറച്ച് പേരിടാൻ മാത്രം.

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, 108 രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, 108 രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസിനുമുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനാഡൈനുകളിലെയും ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് ശേഷം സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമെ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈസിനുമായി സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

സെന്റ് വിൻസെന്റിലേക്കും ഗ്രനേഡൈൻസിലേക്കും സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം സെൻറ് വിൻസെന്റിലേക്കും ഗ്രെനെഡൈൻസിലേക്കും, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സ്ഥാപിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ മിതമായ നിരക്കിൽ 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ സ consult ജന്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും അധികാരം നൽകൽ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവരുടെ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി