നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് - ബൾഗേറിയയിൽ നിന്ന് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയ.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ സ്വന്തമാക്കുക.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ബൾഗേറിയ.
 • ● ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഫീസ് ബൾഗേറിയ.
 • ● ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ചെലവ് ബൾഗേറിയ.
 • Bul ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ബൾഗേറിയ.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബൾഗേറിയ.
 • Fore ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ ബൾഗേറിയ.
അറിയണം

ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു, ഇത് ബൾഗേറിയയ്ക്ക് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ബൾഗേറിയയ്ക്ക് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക, ബൾഗേറിയയ്ക്ക് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക, ബൾഗേറിയയ്ക്ക് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക, ബൾഗേറിയയ്ക്ക് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടന്റുമാർ, ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെ ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വഴി ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ചെലവുകൾക്കുള്ള വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബൾഗേറിയയിൽ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഫീസ്, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പ്രോസസ്സിനുള്ള ചെലവ്, ബൾഗേറിയയ്ക്ക് ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ.

We also provide information for Forex License for Bulgaria, how to get Forex License for Bulgaria, also known as, how to obtain Forex License for Bulgaria, apply for Forex License for Bulgaria, obtaining Forex License for Bulgaria, Forex License consultants for Bulgaria, Forex License advisors for Bulgaria, Forex License lawyers for Bulgaria, Forex License services for Bulgaria, law firm for Forex License for Bulgaria, Forex License costs for Bulgaria, Forex License fees for Bulgaria, cost for process of Forex License in Bulgaria, procedure to obtain Forex License for Bulgaria, Securities Dealers License for Bulgaria, how to get Securities Dealers License for Bulgaria, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Bulgaria, apply for Securities Dealers License for Bulgaria, obtaining Securities Dealers License for Bulgaria, Securities Dealers License consultants for Bulgaria, Securities Dealers License advisors for Bulgaria, Securities Dealers License lawyers for Bulgaria, Securities Dealers License services for Bulgaria, law firm for Securities Dealers License for Bulgaria, Securities Dealers License costs for Bulgaria, Securities Dealers License fees for Bulgaria, cost for process of Securities Dealers License in Bulgaria, procedure to obtain Securities Dealers License for Bulgaria , Forex Brokerage License for Bulgaria, how to get Forex Brokerage License for Bulgaria, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Bulgaria, apply for Forex Brokerage License for Bulgaria, obtaining Forex Brokerage License for Bulgaria, Forex Brokerage License consultants for Bulgaria, Forex Brokerage License advisors for Bulgaria, Forex Brokerage License lawyers for Bulgaria, Forex Brokerage License services for Bulgaria, law firm for Forex Brokerage License for Bulgaria, Forex Brokerage License costs for Bulgaria, Forex Brokerage License fees for Bulgaria, cost for process of Forex Brokerage License in Bulgaria, procedure to obtain Forex Brokerage License for Bulgaria , Forex exchange License for Bulgaria, how to get Forex exchange License for Bulgaria, also known as, how to obtain Forex exchange License for Bulgaria, apply for Forex exchange License for Bulgaria, obtaining Forex exchange License for Bulgaria, Forex exchange License consultants for Bulgaria, Forex exchange License advisors for Bulgaria, Forex exchange License lawyers for Bulgaria, Forex exchange License services for Bulgaria, law firm for Forex exchange License for Bulgaria, Forex exchange License costs for Bulgaria, Forex exchange License fees for Bulgaria, cost for process of Forex exchange License in Bulgaria, procedure to obtain Forex exchange License for Bulgaria , Forex Broker license for Bulgaria, how to get Forex Broker license for Bulgaria, also known as, how to obtain Forex Broker license for Bulgaria, apply for Forex Broker license for Bulgaria, obtaining Forex Broker license for Bulgaria, Forex Broker license consultants for Bulgaria, Forex Broker license advisors for Bulgaria, Forex Broker license lawyers for Bulgaria, Forex Broker license services for Bulgaria, law firm for Forex Broker license for Bulgaria, Forex Broker license costs for Bulgaria, Forex Broker license fees for Bulgaria, cost for process of Forex Broker license in Bulgaria, procedure to obtain Forex Broker license for Bulgaria , security dealer license for Bulgaria, how to get security dealer license for Bulgaria, also known as, how to obtain security dealer license for Bulgaria, apply for security dealer license for Bulgaria, obtaining security dealer license for Bulgaria, security dealer license consultants for Bulgaria, security dealer license advisors for Bulgaria, security dealer license lawyers for Bulgaria, security dealer license services for Bulgaria, law firm for security dealer license for Bulgaria, security dealer license costs for Bulgaria, security dealer license fees for Bulgaria, cost for process of security dealer license in Bulgaria, procedure to obtain security dealer license for Bulgaria , FFMC License for Bulgaria, how to get FFMC License for Bulgaria, also known as, how to obtain FFMC License for Bulgaria, apply for FFMC License for Bulgaria, obtaining FFMC License for Bulgaria, FFMC License consultants for Bulgaria, FFMC License advisors for Bulgaria, FFMC License lawyers for Bulgaria, FFMC License services for Bulgaria, law firm for FFMC License for Bulgaria, FFMC License costs for Bulgaria, FFMC License fees for Bulgaria, cost for process of FFMC License in Bulgaria, procedure to obtain FFMC License for Bulgaria , Offshore FOREX License for Bulgaria, how to get Offshore FOREX License for Bulgaria, also known as, how to obtain Offshore FOREX License for Bulgaria, apply for Offshore FOREX License for Bulgaria, obtaining Offshore FOREX License for Bulgaria, Offshore FOREX License consultants for Bulgaria, Offshore FOREX License advisors for Bulgaria, Offshore FOREX License lawyers for Bulgaria, Offshore FOREX License services for Bulgaria, law firm for Offshore FOREX License for Bulgaria, Offshore FOREX License costs for Bulgaria, Offshore FOREX License fees for Bulgaria, cost for process of Offshore FOREX License in Bulgaria, procedure to obtain Offshore FOREX License for Bulgaria , fx license for Bulgaria, how to get fx license for Bulgaria, also known as, how to obtain fx license for Bulgaria, apply for fx license for Bulgaria, obtaining fx license for Bulgaria, fx license consultants for Bulgaria, fx license advisors for Bulgaria, fx license lawyers for Bulgaria, fx license services for Bulgaria, law firm for fx license for Bulgaria, fx license costs for Bulgaria, fx license fees for Bulgaria, cost for process of fx license in Bulgaria, procedure to obtain fx license for Bulgaria .

ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാർക്കൊപ്പം ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ്!

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ആമുഖം

ബൾഗേറിയയുടെ തന്ത്രപരമായ സ്ഥാനം നിക്ഷേപകരെ മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കും മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ വിപണികളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ബൾഗേറിയയ്ക്ക് സുസ്ഥിരവും പ്രവചനാതീതവുമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും സർക്കാരും ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയുടെ 10% മാത്രം. മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ ഇടനിലക്കാരനാകുന്നത് ഉചിതമാണ് ബ്രോക്കറേജ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ബൾഗേറിയയിലെ സാമ്പത്തിക മേൽനോട്ട കമ്മീഷൻ.

110,550 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ബൾഗേറിയയുടെ ഭൂപ്രദേശം, ടെന്നസി പ്രവിശ്യയേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ്. കരിങ്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് രാജ്യം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, വടക്ക് റൊമാനിയയും തെക്ക് ഗ്രീസും തുർക്കിയും പടിഞ്ഞാറ് യുഗോസ്ലാവിയയും. അതിന്റെ ചെറിയ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ബൾഗേറിയയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഹൈലൈറ്റുകളുടെ അസാധാരണമായ ശേഖരം ഉണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പോലും, നിലം വയലുകൾ, നിലകൾ, ചരിവുകൾ, പർവതങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, വിള്ളലുകൾ, ആഴത്തിലുള്ള ജലപാത താഴ്‌വരകൾ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെടാം. 

 

ബൾഗേറിയയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ പൊതു പരിധികൾ പതിവായി മാറ്റിയെങ്കിലും, സാധാരണ പ്രദേശത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ 1944 ന് ശേഷമുള്ള മിക്ക പരിധികളെയും വിശേഷിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ വ്യക്തികളുടെ വിമർശനാത്മക ഒത്തുചേരലുകളൊന്നും പുറംകാഴ്ചയുടെ രൂപരേഖ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചില്ല. യുദ്ധാനന്തരം, ബൾഗേറിയയിൽ ധാരാളം ബൾഗേറിയൻ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ ബൾഗേറിയയിലേക്കും പുറത്തേക്കും പലതവണ സ്ഥലംമാറ്റം സംഭവിച്ചു. 1991 ൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളൊന്നും ആധികാരികമായി മത്സരിച്ചിട്ടില്ല, രാജ്യസ്നേഹിയായ ബൾഗേറിയക്കാർ ധാരാളം മാസിഡോണിയ- - യുഗോസ്ലാവിയയ്ക്കും ഗ്രീസിനും നൽകുന്നത് - മാസിഡോണിയക്കാരും ബൾഗേറിയക്കാരും തമ്മിലുള്ള വംശീയ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. 

 

1991 ൽ ബൾഗേറിയയിൽ ഏകദേശം 2,264 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. 680 കിലോമീറ്ററോളം അരുവികളും 400 കിലോമീറ്ററോളം കരിങ്കടൽ തീരവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്ന പ്രദേശത്തെ അരികുകളായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ, വടക്കൻ അതിർത്തികൾ യുഗോസ്ലാവിയയിലേക്കും റൊമാനിയയിലേക്കും വ്യക്തിഗതമായി നൽകി, കരിങ്കടൽ തീരത്ത് മുഴുവൻ കിഴക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. റൊമാനിയൻ അതിർത്തി ഡാനൂബ് നദിയെ പിന്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൂലയിൽ നിന്ന് സിലിസ്ട്ര നഗരം വരെ 464 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കിഴക്ക്-തെക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് 136 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. കുത്തനെയുള്ളതും ബൾഗേറിയൻ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളതുമായ ഡാനൂബ്, റൊമാനിയൻ ഭാഗത്ത് വിശാലമായ ബോഗുകൾ, ചതുപ്പുകൾ എന്നിവ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ട്രീം പരിധികളായിരിക്കാം. ഡോബ്രുജയിലൂടെയുള്ള ലൈൻ ആത്മനിഷ്ഠവും ആഗോള ഇടപാടുകൾ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് തവണ വീണ്ടും വരച്ചതുമാണ്. ആ ചക്രത്തിൽ‌, പൊതു താൽ‌പ്പര്യമുള്ള മിക്ക താമസക്കാരും അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രീസും തുർക്കിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീസുമായുള്ള പ്രാന്തപ്രദേശത്തിന്റെ നീളം 491 കിലോമീറ്ററും തുർക്കി അതിർത്തിയുടെ നീളം 240 കിലോമീറ്ററുമായിരുന്നു. 

 

ഭൂമിശാസ്ത്രം 

 

ബൾഗേറിയയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. വടക്ക് നിന്ന് തെക്ക് വരെ, ഡാനൂബിയൻ പീഠഭൂമി, ബാൽക്കൻ പർവതനിരകൾ (സ്റ്റാറ പ്ലാനിന എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ബൾഗേറിയനിലെ പഴയ പർവതങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്), ഫോക്കൽ ത്രേസിയൻ പ്ലെയിൻ, റോഡോപ്പ് പർവതനിരകൾ. കരിങ്കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള കിഴക്കേ അറ്റങ്ങൾ ബമ്പി ആണ്, എന്നിട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉയർന്ന നിലം വരെ അവ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഉയരുന്നു. 

 

രാജ്യത്തിന്റെ 66% ത്തിലധികം 600 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഉയരത്തിലുള്ള വയലുകളോ നിലകളോ ബമ്പി ഭൂമിയോ ആണ്. ഫീൽഡുകൾ (200 മീറ്ററിൽ താഴെ) 31 ശതമാനം ഭൂമി, ലെവലുകൾ, ചരിവുകൾ (200 മുതൽ 600 മീറ്റർ വരെ) 41 ശതമാനം, താഴ്ന്ന പർവതങ്ങൾ (600 മുതൽ 1,000 മീറ്റർ വരെ) 10%, ഇടത്തരം പർവതങ്ങൾ (1,000 മുതൽ 1,500 മീറ്റർ വരെ) 10%, ഉയർന്ന പർവതങ്ങൾ (1,500 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ) 3 ശതമാനം. ബൾഗേറിയയിലെ സാധാരണ ഉയരം 470 മീറ്ററാണ്. 

 

ഡാനൂബിയൻ പീഠഭൂമി യുഗോസ്ലാവ് പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് നിന്ന് കരിങ്കടലിലേക്ക് എത്തുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിയുടെ വലിയ ഭാഗത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഡാനൂബ് നദിയും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ബാൽക്കൻ പർവതനിരകളും തമ്മിലുള്ള പ്രദേശം ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അരുവിക്കരയിലുള്ള ബ്ലഫുകളിൽ നിന്ന് ലെവൽ സ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത്, ഇത് 750 മുതൽ 950 മീറ്റർ വരെ കൂമ്പാരങ്ങളോട് ചേരുന്നു. ചരിവുകളില്ലാത്ത സമൃദ്ധമായ മേഖലയായ ലെവൽ രാജ്യത്തിന്റെ സംഭരണ ​​സൗകര്യമാണ്. 

 

ഡാനൂബിയൻ പീഠഭൂമിയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് കാർപാത്തിയൻ പർവതനിരകളുടെ ബൾഗേറിയൻ ഭാഗമായ ബാൽക്കൻ പർവതനിരകളുടെ താഴത്തെ പ്രദേശങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു. ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിൽ നിന്ന് റൊമാനിയയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുകൂടി കിഴക്കോട്ട് ഓടി, തെക്ക് റൊമാനിയയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഓടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസിൽവാനിയൻ ആൽപ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർപാത്തിയക്കാർ എസ്. റൊമാനിയൻ-യുഗോസ്ലാവ് പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഡാനൂബ് നദിയുടെ ഒരു ഇടമായ അയൺ ഗേറ്റിൽ പർവതങ്ങൾ വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവ ബൾഗേറിയയിലെ ബാൽക്കൻ പർവതനിരകളായി മാറുന്നു. 

 

യുഗോസ്ലാവിയയിലെ തിമോക് താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബാൽക്കൻ പർവതനിരകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഫോക്കൽ ബൾഗേറിയയിലെ സോഫിയ തടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ സമയം മുതൽ അവർ കിഴക്ക് കരിങ്കടലിലേക്ക് ഓടുന്നു. 600 കിലോമീറ്റർ നീളവും 30 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വീതിയുമുള്ളതാണ് ബാൽക്കൺ. ബോൾഗൻ പർവതനിരകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലമായ ബോട്ടെവ് കൊടുമുടി 2,376 മീറ്ററിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഫോക്കൽ ബൾഗേറിയയിലേക്കാണ് അവർ ഉയരം പിടിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് കരിങ്കടലിന്റെ പ്രവാഹത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലാണ്. ഭൂരിഭാഗം ബൾഗേറിയയിലൂടെയും, ജലപാതകൾ വടക്ക് ഡാനൂബ് നദിയിലേക്കോ തെക്ക് ഈജിയൻ കടലിലേക്കോ ഒഴുകുന്ന ജലപാതയാണ്. കിഴക്കൻ ചാനലിലെ കുറച്ച് മിതമായ അരുവികൾ നേരെ കരിങ്കടലിലേക്ക്. 160 കിലോമീറ്റർ നീളവും 1,600 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രിത അരികാണ് ശ്രെഡ്ന ഗോര (ഫോക്കൽ ചരിവുകൾ), കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഓടുന്നത് ബാൽക്കൺസിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. റോസാപ്പൂവിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി റോസ് ഓയിൽ സുഗന്ധത്തിലും മദ്യത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

 

ബാൽക്കൻ പർവതനിരകളുടെ തെക്ക് ചരിവുകളും സ്രെഡ്ന ഗോരയും ത്രേസിയൻ സമതലത്തിലേക്ക് ഒരു വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ഫിഡിൽ, സമതലങ്ങൾ സോഫിയയോട് ചേർന്നുള്ള പർവതങ്ങളുടെ കിഴക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ച് കിഴക്ക് കരിങ്കടൽ വരെ വികസിക്കുന്നു. മാരിറ്റ്സ നദീതടവും അരുവിയിൽ നിന്ന് കരിങ്കടലിലേക്ക് എത്തുന്ന ചതുപ്പുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡാനൂബിയൻ പീഠഭൂമി പോലെ, ത്രേസിയൻ സമതലത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തികച്ചും ചരിവുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ സമതലമല്ല. അതിന്റെ പ്രദേശത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയായ മിതമാണ്. 

 

റോഡോപ്പ് പർവതനിരകളിൽ ത്രേസിയൻ സമതലവും ഗ്രീക്ക് പ്രാന്തപ്രദേശവും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഭൂപ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ റോഡോപ്പുകളിൽ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്: സോഫിയയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള റില പർവതനിരകളും രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കോണിലുള്ള പിരിൻ പർവതനിരകളും. ബൾഗേറിയയിലെയും മുഴുവൻ ബാൽക്കൻ ഉപദ്വീപിലെയും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകമാണ് അവ. ഏത് ബാൽക്കൻ രാജ്യത്തിലും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 2,975 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മുസാല പർവതത്തെ റിലാ ശ്രേണി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. റിലാസിലെ പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശൈലി 2,600 മീറ്ററിലധികം. അപര്യാപ്‌തമായി തുറന്നുകാട്ടിയ പാറകളും തടികൊണ്ടുള്ള വിദൂര തടാകങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കൊടുമുടികളെ വിവരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, താഴത്തെ മുകൾഭാഗം മഞ്ഞുമൂടിയ ഗ്ലേഡുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് പച്ച പ്രതാപത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രതീതി നൽകുന്നു. പിരിൻ ശ്രേണിയെ പരുക്കൻ കൊടുമുടികളും കല്ലു സ്ലാന്റുകളും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ബൾഗേറിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമായ 2,915 മീറ്ററിൽ വിഖ്രെൻ പർവതമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി. 

 

ബൾഗേറിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം സോഫിയ ബേസിൻ ആണ്. ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയും 96 കിലോമീറ്റർ നീളവും ഉള്ള ഈ പാത്രത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരവും സോൺ ഉടനടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബെൽഗ്രേഡ് മുതൽ ഇസ്താംബൂൾ വരെ (മുമ്പ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ) സോഫിയയിലൂടെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ, താഴ്വരകൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ഗതി റോമൻ കാലഘട്ടം മുതൽ പൊതുവെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്, ഇത് ബാൽക്കൻ ഉപദ്വീപിലെ അത്യാവശ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ബൾഗേറിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗര പ്രദേശങ്ങൾ ഈ കോഴ്‌സിൽ സ്ഥാപിതമായി. വിചിത്രമെന്നു പറയട്ടെ, പർ‌വ്വതങ്ങൾ‌ നിരവധി ബൾ‌ഗേറിയൻ‌ പട്ടണങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളെയും പൊതുവെ എത്തിക്കാൻ‌ കഴിയാത്തതാക്കിയിട്ടും, സോഫിയയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഗതിയും ഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടായില്ല എന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ‌ ആക്രമിക്കാൻ‌ ബൾ‌ഗേറിയ നിരന്തരം നിസ്സഹായരാണ്. 

 

ബൾഗേറിയയുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ നിർണ്ണായക ഭാഗം ഭൂചലനങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അതിലോലമായ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ വടക്കൻ ബൾഗേറിയൻ നീർവീക്കത്തിന്റെ (ക്രമീകരിച്ച ഉയർച്ച), അതിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു വടക്ക്-ഫോക്കൽ ബൾഗേറിയയിലെ ഗോർണ ഒറിയഖോവിറ്റ്സ പ്രദേശത്തും, വെസ്റ്റ് റോഡോപ്സ് വോൾട്ട്, വിശാലമായ പ്രദേശമായ റില, വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ തെക്കൻ ഫോക്കൽ ബൾഗേറിയയിലെ പ്ലോവ്ഡിവിലേക്കുള്ള പിരിൻ ജില്ലകൾ. മാസിഡോണിയ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ സ്കോപ്ജെയ്ക്കും മുകളിലെ കിഴക്കൻ ബൾഗേറിയയിലെ റാസ്ഗ്രാഡിനുമിടയിലും അൽബേനിയയിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് ബൾഗേറിയയുടെ തെക്ക് മൂന്നിലുടനീളം പ്ലോവ്ഡിവ് വഴിയും ഒഴുകുന്ന ഭൂചലനങ്ങൾക്ക് പുറമേ പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. 1900, 1986 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാര്യമായ ഭൂചലനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിൽ ഉണ്ടായി, സ്‌കോപ്ജെ റാസ്ഗ്രാഡ് സെപ്പറേഷൻ പോയിന്റിലെ സ്ട്രാഹിറ്റ്സയിൽ രണ്ടെണ്ണം തുടരുക. രണ്ട് കുലുക്കങ്ങളും ചേർന്ന് 16,000 ലേറെ ഘടനകളെ ദ്രോഹിച്ചു, അവയിൽ പകുതിയും കഠിനമായി. ഒരു പട്ടണം പൂർണ്ണമായും നിരപ്പാക്കി, മറ്റുള്ളവയെ ഗുരുതരമായി ഉപദ്രവിച്ചു. നാലുവർഷത്തിനുശേഷം നിരവധി ജീവനക്കാർ ട്രാൻസിറ്ററി ലാൻഡിംഗിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ചെറിയ പ്രദേശം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ബൾഗേറിയയിൽ അതിശയകരമായ ഘടകവും സങ്കീർണ്ണമായ അന്തരീക്ഷവുമുണ്ട്. പ്രധാന ഭൂപ്രദേശവും മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബൾഗേറിയൻ പർവതങ്ങളും താഴ്‌വരകളും വായു പിണ്ഡത്തിന്റെ അതിരുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകളായി പോകുന്നു, ഇത് പൊതുവെ ഹ്രസ്വ ദൂരങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മൂർച്ചയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മെയിൻ ലാന്റ് സോൺ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്, മെയിൻ ലാന്റ് വായു പിണ്ഡങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാത്ത ഡാനൂബിയൻ സമതലത്തിലേക്ക് ഫലപ്രദമായി ഒഴുകുന്നു. മെയിൻ‌ലാൻഡിന്റെ ആഘാതം, വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും തണുത്ത സമയത്തുടനീളം കൂടുതൽ അടിത്തറയുള്ളതിനാൽ ധാരാളം മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാക്കുന്നു; വസന്തത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുടനീളം മെഡിറ്ററേനിയൻ ഇംപാക്ട് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുകയും തിളക്കമാർന്നതും വരണ്ടതുമായ കാലാവസ്ഥ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാൽക്കൻ പർവതനിരകളുടെ തടസ്സം രാജ്യത്തുടനീളം അനുഭവപ്പെടുന്നു: എല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, വടക്കൻ ബൾഗേറിയ ഒരു ഡിഗ്രി തണുപ്പാണ്, കൂടാതെ 192 ഓടെ തെക്കൻ ബൾഗേറിയയേക്കാൾ വലിയ മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നു. കരിങ്കടൽ രാജ്യത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തെക്കാൾ അനിവാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അത് അതിന്റെ തീരപ്രദേശത്തെ ദ്രുത മേഖലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. 

 

മേഖലയിലെ തെക്കൻ അതിർത്തിയാണ് ബാൽക്കൻ പർവതനിരകൾ. റോഡോപ് പർവതനിരകൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥാ ചട്ടക്കൂടുകളാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ത്രേസിയൻ സമതലത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലയ്ക്കിടയിലുള്ള മേഖലയെ രണ്ട് ചട്ടക്കൂടുകളുടെ മിശ്രിതത്താൽ ബാധിക്കുന്നു, പ്രധാന ഭൂപ്രദേശം നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ മിശ്രിതം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കോൺ ബെൽറ്റിന് സമാനമായ ഒരു ഫീൽഡ് അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നു, നീണ്ട വേനൽക്കാലവും ഉയർന്ന സ്റ്റിക്കിസും. ഈ പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷം സമാനമായ വ്യാപ്തിയിലുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ്. ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക പ്രദേശമായതിനാൽ, സാധാരണ താപനിലയും ഈർപ്പവും പറക്കലാണ്, അവ വർഷം തോറും വിശാലമായി മാറാം. 

ബൾഗേറിയ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ്
 • സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ്
 • FFMC ലൈസൻസ്
 • ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്
 • fx ലൈസൻസ്
ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ നേടുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ നേടുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ പ്രയോഗിക്കുക, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക , ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ നേടുക, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള നടപടിക്രമം ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന്റെ ചെലവ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക , ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന്റെ ചെലവ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ , ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള നടപടിക്രമം ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിന്റെ വില ബൾഗേറിയ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ ബൾഗേറിയ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിന്റെ വില ബൾഗേറിയ, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ നേടുക, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ അപേക്ഷിക്കുക, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ ബൾഗേറിയ, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിന്റെ വില, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് ഓഫർ ബൾഗേറിയ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ബൾഗേറിയ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള നടപടിക്രമം, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് fx ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയ, fx ലൈസൻസ് പ്രയോഗിക്കുക ബൾഗേറിയ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള നടപടിക്രമം ബൾഗേറിയ, എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിന്റെ വില ബൾഗേറിയ.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും

സംയോജിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് നേടുക: 3 മുതൽ 7 മാസം വരെ

കുറഞ്ഞ പണമടച്ച മൂലധനം: ലൈസൻസ് തരം (STP അല്ലെങ്കിൽ MM) അനുസരിച്ച് EUR ~ 125,000.00 അല്ലെങ്കിൽ EUR 730,000.00

ലൈസൻസ് സർക്കാർ അപേക്ഷാ ഫീസ്: ലൈസൻസ് തരം അനുസരിച്ച് യൂറോ ~ 3,200 അല്ലെങ്കിൽ 5,100

ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ സർക്കാർ ഫീസ്: EUR 1,300

പൊതു അവലോകനം

ഫോറെക്സിന് ബാധകമായ 2 തരം ലൈസൻസുകൾ ബൾഗേറിയയിൽ ഉണ്ട്, കൂടാതെ 2 തരം കമ്പനികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം - സാധാരണ ലിമിറ്റഡും ജെ‌എസ്‌സിയും:

ഒരു അധിക ആനുകൂല്യമെന്ന നിലയിൽ, ബൾഗേറിയയിൽ ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളും താരതമ്യേന താങ്ങാനാവുന്ന ശമ്പളവുമുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ബൾഗേറിയൻ ഡയറക്ടറെ പ്രതിമാസം 1,000 യൂറോയിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയുടെ ലൈസൻസിന് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ജാമ്യത്തോടെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ “പണത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു, പണം സ്വയമേവ പിന്തുടരുന്നു, നാമെല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത് . ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു.

ഞങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ , ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ li യുടെ വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ ബൾഗേറിയയിലെ സെൻസ്, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ബൾഗേറിയ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്‌സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, ഓഫ്‌ഷോറിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിയേണ്ടതുണ്ട് - ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടന

  • 1 ഷെയർഹോൾഡർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ (നിയമപരമായ വ്യക്തിയും ആകാം, ദേശീയത നിയന്ത്രണമില്ല)
  • ഡയറക്ടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - പൊതു റെക്കോർഡിന്റെ ഭാഗം
  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ഒരു പ്രാദേശിക ഡയറക്ടർ മാത്രം. കുറഞ്ഞത് അപേക്ഷിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു
  • പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളുടെ വിവരങ്ങൾ - അധികാരികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി
  • ഓഹരിയുടമകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - പൊതു റെക്കോർഡിന്റെ ഭാഗം
  • ഡയറക്ടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - പൊതു റെക്കോർഡിന്റെ ഭാഗം

  നികുതി

  • ലാഭവിഹിതം - 5%
  • വാറ്റ് –0% .ഇയു ആന്തരിക ഡെലിവറികളെയും കയറ്റുമതിയെയും വാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
  • വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി 10%
  • ബൾഗേറിയ ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ്, അതിനാൽ ബൾഗേറിയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കും.
  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി മാത്രം ബൾഗേറിയയിൽ 10% കോർപ്പറേറ്റ് ആദായനികുതി നിരക്കുകൾ ഉണ്ട്

  അക്ക ing ണ്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ - അക്ക ing ണ്ടിംഗിന്റെയും ഓഡിറ്റുചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും പതിവ് പ്രദർശനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് - ആവശ്യമായ

  പ്രാദേശിക ജീവനക്കാരൻ - ആവശ്യമാണ് (3 ഉം അതിൽ കൂടുതലും) 

  കമ്പനി പേര്

  • കമ്പനി ശീർഷകങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കും പരിമിതികൾക്കും വിധേയമാണ്: റോമൻ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഏത് ഭാഷയിലും ഒരു പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ആവശ്യമുള്ള പേര് നിയന്ത്രിത പേരല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു വിദേശ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രജിസ്ട്രാർക്ക് കഴിയും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഒരു പേര് സ്ഥാപിത കോർപ്പറേഷന്റെ പേരിന് തുല്യമോ തുല്യമോ ആകരുത്.
  • ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളോ വേരിയന്റുകളോ ഉപയോഗിക്കരുത്: ബാങ്ക്, ചാർട്ടർ, സ്ഥാപനം, അടിസ്ഥാനം, ഇൻഷുറൻസ്, പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ..

  NB

  • സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരിന്റെ പേര്: ബിസിനസ്സ് നാമമുള്ള നിയന്ത്രിത കോൺടാക്റ്റുകൾ.
  • ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷണം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് പേരും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • രജിസ്ട്രാർ അഭികാമ്യമല്ലാത്തതും പൊതുതാൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധവുമായ ഏതൊരു പേരും നിരസിക്കപ്പെടാം.
  • കമ്പനിയുടെ പേര് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ പേരിന് തുല്യമോ തുല്യമോ ആയിരിക്കണം.
  • കമ്പനിയുടെ പേരിനായി ഒരു വിദേശ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഒരു വിവർത്തനം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും.
 • ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

  ഒരു ലൈസൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും:

  • വ്യക്തിപരമായ ഉത്സാഹമുള്ള രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്നു
  • ലൈസൻസിനായി ബൾഗേറിയൻ എഫ്എസ്സിക്ക് അപേക്ഷ
  • പ്രാരംഭ ഘട്ടം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒറിജിനലുകൾ കൊറിയർ വഴി അയയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.
  • ബൾഗേറിയൻ കമാൻഡിന്റെ സംയോജനം
  • അപേക്ഷകൾ എഫ്എസ്സി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും
  • നടപടിക്രമത്തിനിടയിൽ, അത്തരം ഡാറ്റയുടെ ബാക്കപ്പിനായി എഫ്എസ്സിക്ക് അധിക രേഖകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
  • താൽ‌ക്കാലിക രേഖകൾ‌ തയ്യാറാക്കലും എഫ്‌എസ്‌സിയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും
  • സോപാധികമായ അംഗീകാരം എഫ്.എസ്.സി നൽകും

  പ്രാരംഭ അംഗീകാരം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഫ്‌ഷോറെലിസെൻസ് പ്രാദേശിക പങ്കാളിത്തം, ജീവനക്കാരുടെ ഡാറ്റ എന്നിവയ്ക്ക് തെളിവ് നൽകുകയും ബാക്കി സർക്കാർ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

 • ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ഒരു ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, ഓഫ്‌ഷോർലൈസൻസിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കാനും അപ്പോസ്റ്റിൽഡ് കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകൾ വാങ്ങാനും കഴിയും. 

  ഈ ആവശ്യത്തിനായി ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

  ബാങ്കിനായി:

  (പ്രയോജനകരമായ ഓരോ ഉടമ, ഷെയർഹോൾഡർ, ഡയറക്ടർ, അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടയാൾ, സെക്രട്ടറി എന്നിവർ നൽകണം)

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് (ഉദാ. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്തത്)
  • ബാങ്ക്, അറ്റോർണി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവർക്കായുള്ള ശുപാർശ കത്തിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്

  പ്രാദേശിക റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക്:

  (പ്രയോജനകരമായ ഓരോ ഉടമ, ഷെയർഹോൾഡർ, ഡയറക്ടർ, അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടയാൾ, സെക്രട്ടറി എന്നിവർ നൽകണം)

  • CV
  • റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് (ഉദാ. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്തത്)
  • പ്രൊഫഷണൽ ലെറ്റർ / ബാങ്ക് റഫറൻസ് നൽകണം
  • യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലോമ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് മതിയായ ഫണ്ടുള്ള ഷെയർഹോൾഡർ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായി. തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ വരാം.
  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്

  NB

  • പ്രമാണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് വിവർത്തനം നൽകണം ..
  • നോട്ടറൈസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് ദയവായി മനസിലാക്കുക. ദയവായി ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഇല്ലെങ്കിൽ ..

  റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്കോ പ്രാദേശിക ബാങ്കിനോ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏത് സമയത്തും അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

 • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിലെ ലൈസൻസിംഗിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, ബൾഗേറിയയിലെ തീവ്രവാദം, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിലെ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് തികച്ചും എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബൾഗേറിയ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ബൾഗേറിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി EU, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ എന്റിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബൾഗേറിയ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ബൾഗേറിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും അല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബൾഗേറിയ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൾഗേറിയയുടെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ബൾഗേറിയ നൽകുന്നില്ല. ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ലൈസൻസ് ലൈസൻസുകൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഓഫ്ഷോർ ബൾഗേറിയ ൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് അനുമതി ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ബൾഗേറിയ ഓഫ്ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപകടകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആപൽക്കരമായ ജൈവ ൽ കൈകാര്യം വ്യക്തികളും കമ്പനികളോ നൽകില്ല, കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ഓഫ്ഷോർ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അല്ല ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബൾഗേറിയ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾക്കോ ​​വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ബൾഗേറിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ബൾഗേറിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ, സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ബൾഗേറിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ബൾഗേറിയയിൽ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും അല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ എഫ്എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ, എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എഫ്‌എംസി ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ എന്റിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എഫ്.എഫ്.എം.സി ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു FFMC ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്‌സിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബൾഗേറിയ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സിനുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൾഗേറിയയുടെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ബൾഗേറിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്‌സിനായുള്ള ഫോറെക്‌സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ലൈസൻസ് ലൈസൻസുകൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്‌സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയിൽ ഒരു എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടി നൽകിയിട്ടില്ല fx ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ബൾഗേറിയയിൽ, എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിൽ എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ബൾഗേറിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി.

  • ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ബൾഗേറിയയിൽ എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ എന്റിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ബൾ‌ഗേറിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു fx ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ബൾഗേറിയയുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്അതേസമയം, ബൾഗേറിയ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനായി അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ബൾഗേറിയ.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമെ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധിയിലും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

ബൾഗേറിയ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ബൾഗേറിയയിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ബൾഗേറിയയിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ബൾഗേറിയയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മികച്ച അഭിഭാഷകർ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി, ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേശകർ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ്, ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, മികച്ച സുരക്ഷബൾഗേറിയയിലെ ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേശകർ, ബൾഗേറിയയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ ബൾഗേറിയ, ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്‌സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്‌സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്‌സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയിലെ ലൈസൻസ്, ബൾഗേറിയയിലെ മികച്ച എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, മികച്ച കൺസൾട്ടൻറുകൾബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി, ബൾഗേറിയയിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബൾഗേറിയയിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ ,.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനൊപ്പം

ബൾഗേറിയ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ബൾഗേറിയയിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ബൾഗേറിയയിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ബൾഗേറിയയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ ബൾഗേറിയയ്ക്കും 108 രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബൾഗേറിയയിലും 108 രാജ്യങ്ങളിലും തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ബൾഗേറിയയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ബൾഗേറിയയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ ബൾഗേറിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് ശേഷം ബൾഗേറിയയിലെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമെ ബൾഗേറിയയ്‌ക്കായുള്ള സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ബൾഗേറിയയിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച ബൾഗേറിയയിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ബൾഗേറിയയിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

ബൾഗേറിയയിലേക്കുള്ള സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം ബൾഗേറിയയിലേക്ക്, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ബൾഗേറിയയ്ക്കുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ ബൾഗേറിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി ബൾഗേറിയയിൽ.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള മിതമായ നിരക്കിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ബൾഗേറിയയിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - ബൾഗേറിയയിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്

ബൾഗേറിയ, ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അധികാരം നൽകുന്നു: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി ബൾഗേറിയയിൽ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി