നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് - ലാബുവാനിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക.

ലാബുവാനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലാബുവന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Fund ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക.
 • Fund ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക.
 • Fund ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനുള്ള അപേക്ഷ.
 • ● ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ഫീസ് ലാബാൻ.
 • ● ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് കോസ്റ്റ് ലബാൻ.
 • Lab ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ.
 • Fund ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ.
 • Fund ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ.
 • Fund ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ.
അറിയണം

ലാബുവാനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു, ഇത് ലാബുവാനുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ലബുവാനിനായി ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക, ലാബുവാനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക, ലാബുവാനിനായി ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക, ഇത് ഫണ്ട് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലാബുവിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടന്റുമാർ, ലാബുവാനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വഴി ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലാബുവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലാബുവാനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ചെലവുകൾ, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ഫീസ്, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ്, ലാബുവാനിനായി ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി നൽകുന്നു.

We also provide information for Fund Management License for Labuan, how to get Fund Management License for Labuan, also known as, how to obtain Fund Management License for Labuan, apply for Fund Management License for Labuan, obtaining Fund Management License for Labuan, Fund Management License consultants for Labuan, Fund Management License advisors for Labuan, Fund Management License lawyers for Labuan, Fund Management License services for Labuan, law firm for Fund Management License for Labuan, Fund Management License costs for Labuan, Fund Management License fees for Labuan, cost for process of Fund Management License in Labuan, procedure to obtain Fund Management License for Labuan, fund license for Labuan, how to get fund license for Labuan, also known as, how to obtain fund license for Labuan, apply for fund license for Labuan, obtaining fund license for Labuan, fund license consultants for Labuan, fund license advisors for Labuan, fund license lawyers for Labuan, fund license services for Labuan, law firm for fund license for Labuan, fund license costs for Labuan, fund license fees for Labuan, cost for process of fund license in Labuan, procedure to obtain fund license for Labuan , fund management company, for Labuan, how to get fund management company, for Labuan, also known as, how to obtain fund management company, for Labuan, apply for fund management company, for Labuan, obtaining fund management company, for Labuan, fund management company, consultants for Labuan, fund management company, advisors for Labuan, fund management company, lawyers for Labuan, fund management company, services for Labuan, law firm for fund management company, for Labuan, fund management company, costs for Labuan, fund management company, fees for Labuan, cost for process of fund management company, in Labuan, procedure to obtain fund management company, for Labuan , financial services license for Labuan, how to get financial services license for Labuan, also known as, how to obtain financial services license for Labuan, apply for financial services license for Labuan, obtaining financial services license for Labuan, financial services license consultants for Labuan, financial services license advisors for Labuan, financial services license lawyers for Labuan, financial services license services for Labuan, law firm for financial services license for Labuan, financial services license costs for Labuan, financial services license fees for Labuan, cost for process of financial services license in Labuan, procedure to obtain financial services license for Labuan , financial services company for Labuan, how to get financial services company for Labuan, also known as, how to obtain financial services company for Labuan, apply for financial services company for Labuan, obtaining financial services company for Labuan, financial services company consultants for Labuan, financial services company advisors for Labuan, financial services company lawyers for Labuan, financial services company services for Labuan, law firm for financial services company for Labuan, financial services company costs for Labuan, financial services company fees for Labuan, cost for process of financial services company in Labuan, procedure to obtain financial services company for Labuan , investment banking license for Labuan, how to get investment banking license for Labuan, also known as, how to obtain investment banking license for Labuan, apply for investment banking license for Labuan, obtaining investment banking license for Labuan, investment banking license consultants for Labuan, investment banking license advisors for Labuan, investment banking license lawyers for Labuan, investment banking license services for Labuan, law firm for investment banking license for Labuan, investment banking license costs for Labuan, investment banking license fees for Labuan, cost for process of investment banking license in Labuan, procedure to obtain investment banking license for Labuan , investment fund licensing for Labuan, how to get investment fund licensing for Labuan, also known as, how to obtain investment fund licensing for Labuan, apply for investment fund licensing for Labuan, obtaining investment fund licensing for Labuan, investment fund licensing consultants for Labuan, investment fund licensing advisors for Labuan, investment fund licensing lawyers for Labuan, investment fund licensing services for Labuan, law firm for investment fund licensing for Labuan, investment fund licensing costs for Labuan, investment fund licensing fees for Labuan, cost for process of investment fund licensing in Labuan, procedure to obtain investment fund licensing for Labuan , offshore fund management license for Labuan, how to get offshore fund management license for Labuan, also known as, how to obtain offshore fund management license for Labuan, apply for offshore fund management license for Labuan, obtaining offshore fund management license for Labuan, offshore fund management license consultants for Labuan, offshore fund management license advisors for Labuan, offshore fund management license lawyers for Labuan, offshore fund management license services for Labuan, law firm for offshore fund management license for Labuan, offshore fund management license costs for Labuan, offshore fund management license fees for Labuan, cost for process of offshore fund management license in Labuan, procedure to obtain offshore fund management license for Labuan , offshore fund license for Labuan, how to get offshore fund license for Labuan, also known as, how to obtain offshore fund license for Labuan, apply for offshore fund license for Labuan, obtaining offshore fund license for Labuan, offshore fund license consultants for Labuan, offshore fund license advisors for Labuan, offshore fund license lawyers for Labuan, offshore fund license services for Labuan, law firm for offshore fund license for Labuan, offshore fund license costs for Labuan, offshore fund license fees for Labuan, cost for process of offshore fund license in Labuan, procedure to obtain offshore fund license for Labuan .

ലാബുവാനിലെ മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാരുമൊത്ത് ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ്!

ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ലാബുവാനിലേക്കുള്ള ആമുഖം

ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് ലാബാൻ ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനി. മാനേജുമെന്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സേവനങ്ങൾ (ക്ലയന്റുകളുടെ വിവേചനാധികാര അക്കൗണ്ടുകളുടെ മാനേജുമെന്റ്, ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യൽ), നിക്ഷേപ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവ നൽകാൻ ലൈസൻസുള്ള ലാബാൻ ഫണ്ടിന്റെ മാനേജർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. , സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇടപാട്.

പൊടിപടലവും ആകർഷകവുമായ ഈ തുറമുഖ നഗരം കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷകരുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനായി അനന്തമായി നീങ്ങുന്നു. കൊമോഡോ നാഷണൽ പാർക്കിലെ പുരാതന ചിറകുള്ള സർപ്പങ്ങളെ കാണുകയും ഒരു ലിസ്റ്റ് വീഴുന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം കുറച്ച് സമയം അവശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ 'ബജോ'ക്കായി ഗാഗയിലേക്ക് പോകുന്നു (ഒരു ശബ്ദ പ്രവാസി ശൃംഖലയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു). 

 

പാശ്ചാത്യ ഭക്ഷണശാലകൾ, സമീപത്തുള്ള റുമ മക്കാനുകൾ, ധാരാളം സ, കര്യങ്ങൾ, ട്രാവൽ പ്ലാനർമാർ, പ്ലംഗ് ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ Jl Soekarno Hatta എന്ന ഒറ്റ ദിശയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി വാട്ടർഫ്രണ്ട് അലറുന്നു, ഇന്തോനേഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എളുപ്പമാണ്. 

 

തിളങ്ങുന്ന പുതിയ മറീനയും പഞ്ചനക്ഷത്ര അയാന റിസോർട്ടും 2018 ൽ തുറന്നു; 2021 ഓടെ കൂടുതൽ അതിരുകടന്ന സൗകര്യത്തോടെ, മംഗറായി ബരാത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലാബുവാൻ ബജോ ആധികാരികമായി അല്ല, ഈ സമയത്ത് ശാന്തമായ ഒരു മത്സ്യബന്ധന നഗരമല്ല. അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമീപത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, 'ഇത് പറുദീസയിൽ അധിനിവേശം നേടുന്നു.' ചെറിയ ദ്വീപായ ലാബുവാൻ മലേഷ്യയിലെ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കില്ല, എന്നിട്ടും അതിഥിയെ ഒരു ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി പാർപ്പിക്കാൻ മതിയായ അവധിക്കാല ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 

 

ബൊർനിയോയുടെ വടക്കൻ തീരത്ത് ബ്രൂണെയ്ക്കും സബയ്ക്കും സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 90 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ദ്വീപാണ് ലാബുവാൻ. ലാബുവാൻ എന്ന പേര് ജെട്ടി എന്നർത്ഥമുള്ള ലാബോഹാൻ എന്ന മലായ് പദത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 

 

1846 ൽ ബ്രൂണൈ സുൽത്താൻ ദ്വീപിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കീഴടക്കി. ബൊർനിയോ തീരത്ത് കവർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഈ വലിയ തുറമുഖത്തെ ഒരു അടിത്തറയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. 

 

സിംഗപ്പൂരിനോ ഹോങ്കോങ്ങിനോ തുല്യമായ ഒരു നഗരമായി ഈ അടിത്തറ വികസിച്ചേക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശ്വസിച്ചു. ഇന്ന് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, 90,000 ത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപിൽ മലേഷ്യയിലെ കടൽത്തീര ഓയിൽഫീൽഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. ദ്വീപ് ഫെഡറൽ ടെറിട്ടറി നിലയെ വിലമതിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു ബാധ്യതയില്ലാത്ത തുറമുഖമാണ്, അതായത് കാഴ്ചക്കാർക്കും താമസക്കാർക്കും മിതമായ ലഗറുകൾ! 

 

ലാബുവാൻ ബൊർനിയോയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അനേകർ അതിന്റെ ശാന്തവും ശാന്തവും ശാന്തവുമായ ജീവിതശൈലിയെ വിലമതിക്കുന്നു. 95 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ദ്വീപാണ് ലബുവാൻ, ബൊർനിയോയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത്, ബ്രൂണൈയുടെ വടക്ക്, കോട്ട കിനബാലുവിന് തെക്ക്; സാബയുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം. ഹാർബർ എന്നർത്ഥമുള്ള ലാബുഹാൻ എന്ന മലായ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ലാബുവാൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ദ്വീപിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ 100,000% പേർ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. അതിൽ ഏഴ് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു; ലാബുവാൻ, കുരാമൻ, ദാത്ത്, റുസുകാൻ ബെസാർ, റുസുകൻ കെസിൽ, പാപ്പൻ, മായത്ത്, ബുറുംഗ്. ദ്വീപിനെ പ്രധാനമായും കടൽത്തീര നാണയ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മനോഹരമായ നിരവധി ആകർഷണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ദ്വീപിൽ താമസസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നിട്ടും നിരവധി ഹോട്ടലുകൾ ഇല്ല. ചില സോണുകളിൽ ഈ ദ്വീപ് പെനാംഗ് ദ്വീപ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ പെനാംഗ് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലാബുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ 'കണ്ടെത്തണം', സമീപത്തുള്ള സർക്കാർ ലാബാൻ ദ്വീപിനെ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു അവധിക്കാല സ്ഥലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദ്വീപിനെ സബയുടെ ഭൂപ്രദേശവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലവിലെ എയർ ടെർമിനൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു നീണ്ട സ്കാർഫോൾഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഡിസൈനുകൾ പോലും ഉണ്ട്, അതുവഴി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു എയർ ടെർമിനലായി വികസിക്കാൻ കഴിയും (ഇത് കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുടെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു). മലേഷ്യൻ ഫെഡറൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ലാബുവാനിലെ പ്രാഥമിക ദ്വീപാണ് ലാബുവാൻ. 20 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പണ-ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കടൽത്തീര ധന കേന്ദ്രമാണ് (ഇസ്ലാമിക് മോണിറ്ററി സെന്റർ പോയിന്റ്). 1990-ൽ ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കടൽത്തീര പണ കേന്ദ്രീകരണവും സുഗമമായ വാണിജ്യ മേഖലയും പ്രഖ്യാപിച്ചു (ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നികുതി രഹിത ദ്വീപാണ്). ലാബുവാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (ലാബുവാൻ ഐ ബി എഫ് സി) 1984 ഒക്ടോബറിൽ മലേഷ്യയുടെ വെറും കടൽത്തീര ധനകാര്യ കേന്ദ്രമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, ലാബുവാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (ഐ ഒ എഫ് സി) എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ദ്വീപും അതിൻറെ ഉൾപ്രദേശവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി മലേഷ്യയിലെ മൊത്ത ദേശീയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളോടുള്ള (ജി‌എൻ‌പി) ധനകാര്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അക്കാലത്ത് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. നിലവിൽ 1990 ൽ അധികം കടൽത്തീര സംഘടനകളും മുന്നൂറോളം അംഗീകൃത പണ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് (ലോക ഡ്രൈവിംഗ് ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം).

ലാബുവാൻ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • ഫണ്ട് ലൈസൻസ്
 • ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി,
 • സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസ്
 • ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി
 • നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്
 • നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ്
 • ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ്
 • ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ്
ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക, ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക, ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ പ്രയോഗിക്കുക, ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനുള്ള അപേക്ഷ, ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനുള്ള നടപടിക്രമം, ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി , ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി നേടുക, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി നേടുക, ലാബാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി പ്രയോഗിക്കുക, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കുള്ള അപേക്ഷ, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയ്ക്കുള്ള നടപടിക്രമം, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ചെലവ്, ലാബുവാൻ, ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ലാബുവാൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലൈസൻസിനായുള്ള നടപടിക്രമം കമ്പനി ലാബുവാൻ, ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാൻ നേടുക , ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാൻ അപേക്ഷിക്കുക, ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാനുള്ള അപേക്ഷ, ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാനുള്ള നടപടിക്രമം, ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാൻ, നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ , ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ലാബുവാൻ, ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻ‌സിനായുള്ള നടപടിക്രമം ലാബുവാൻ, ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻ‌സിൻറെ വില ലാബുവാൻ, ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിംഗിനായുള്ള നടപടിക്രമം ലാബുവാൻ, ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിംഗിന്റെ വിലലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള നടപടിക്രമം ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന്റെ വില ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക, നടപടിക്രമം ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി ലാബുവാൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിന്റെ വില ലാബുവാൻ.

ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവിനായുള്ള വിശദാംശങ്ങളും

ടൈം ഫ്രെയിം: 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ

കുറഞ്ഞ മൂലധന ആവശ്യകതകൾ - യുഎസ് $ 90,000

 

പൊതു അവലോകനം

ഉൽ‌പാദനപരമായ നിക്ഷേപത്തിനായി നിക്ഷേപ ഉപദേശവും അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജുമെന്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ലാബുവാൻ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

ലാബാൻ ലൈസൻസുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നികുതി താവളത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, കാരണം ഒരു കമ്പനി നെറ്റ് ഓഡിറ്റ് ലാഭത്തിന്റെ ലാഭനികുതിയുടെ 3 ശതമാനം മാത്രമേ വിധേയമാകൂ, മറ്റ് പ്രാദേശിക നികുതികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഇളവ്, ഒരു കമ്പനി ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനം ലാബുവാൻ പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്നില്ല എന്നതിനാൽ.

പരിചയസമ്പന്നരും വിശ്വസനീയരും സമർപ്പിതരുമായ ധനകാര്യ സേവന ദാതാക്കളെ മാത്രം ലാബുവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ധനകാര്യ റെഗുലേറ്ററാണ് ലാബുവാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി (എൽഎഫ്എസ്എ). ഈ നിബന്ധനകളിലൊന്ന് എൻ‌ഫോഴ്സ്മെൻറ് ഓഫീസറെ പരിസരത്ത് നിന്നോ അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ട വകുപ്പ് അംഗീകരിക്കേണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരു സേവന തലത്തിലുള്ള കരാർ നൽകുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ ലൈസൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ്, ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ്, ലാബാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും. “നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു, പണം സ്വയമേവ പിന്തുടരുന്നു, നാമെല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും. ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ലാബുവാന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലബുവാനെ തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.

ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ലാബുവാന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലബുവാനെ തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.

ലാബുവാനിലെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിൽ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലാബുവാനിൽ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിൽ, വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി, ലബുൺ ൽ, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ലബുൺ ൽ ലൈസൻസ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ വിദേശികളുടെ ലബുൺ ൽ ലൈസൻസ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ ലബുൺ ൽ ലൈസൻസ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ നിയമം കമ്പനികൾ ലബുൺ ൽ ലൈസൻസ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർക്ക് ലാബുവാനിലെ ലൈസൻസ്, ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ലാബുവാനിലെ എംപാനി, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, നിക്ഷേപത്തിന് വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ്, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ ലാബുവാനിൽ , ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിയേണ്ടതുണ്ട് - ലാബുവന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടനയും സ്റ്റാഫും:

  • മി. കമ്പനിയുടെ 1 ഓഹരി ഉടമ (നിയമപരമായ എന്റിറ്റികളോ സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളോ ആകാം, ദേശീയത നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല)
  • മി. 2 ഡയറക്ടർമാർ (സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ മാത്രമാകാം)
  • മി. 3 പ്രാദേശിക ജീവനക്കാർ

  നികുതി

  • ലാഭനികുതി - വാർഷിക ഓഡിറ്റ് ലാഭത്തിന്റെ 3%
  • മറ്റ് നികുതികൾ - 0% (മൂലധന നേട്ടം, തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ നികുതി, ഓഫ്‌ഷോർ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി)
  • ലാബുവാനിലെ (ആർ‌എം) കുറഞ്ഞ വാർഷിക പ്രവർത്തന ചെലവ് 120 000

  അക്ക ing ണ്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ

  • കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തീയതി മുതൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റുചെയ്ത സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളും നികുതി റിട്ടേണുകളും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
  • അധികാരികൾക്ക് കമ്പനിയുടെ അർദ്ധ വാർഷിക ഓഡിറ്റ് നടത്താം.
  • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളിൽ അക്ക ing ണ്ടിംഗ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണം.

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏജന്റ് - ആവശ്യമാണ്

  സെക്രട്ടറി - ആവശ്യമാണ്

  പ്രൊഫഷണൽ നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി

  • അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുടനീളം RM1 ദശലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്തതോ ഏതെങ്കിലും വിദേശ കറൻസിയിൽ (250,000 യുഎസ് ഡോളർ) തുല്യമായതോ ആയ കവറേജ്

  കമ്പനി പേര്

  • ഭാഷ: എന്തെങ്കിലും
  • മറ്റേതൊരു ലാബാൻ കോർപ്പറേഷനുമായി സമാനമായിരിക്കില്ല, അദ്വിതീയമായിരിക്കണം
  • കമ്പനിയുടെ പേരിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളിലൊന്നായിരിക്കണം: ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേറ്റഡ്, കോർപ്പറേഷൻ, സൊസൈറ്റി അനോണിം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്: Inc., Corp. അല്ലെങ്കിൽ SAI മലേഷ്യൻ പദം “ബെർ‌ഹാദ്” ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ‌, അത് പിന്തുടരേണ്ടതാണ് L ”കോർപ്പറേഷൻ ലാബുവാനിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്. 
  • പ്രത്യേക റെഗുലേറ്ററി പെർമിറ്റുകളോ ലൈസൻസുകളോ ഇല്ലാതെ കോർപ്പറേറ്റ് പേരുകളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്: ബാങ്ക്, ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി, ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറൻസ്, ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മുനിസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിദേശ ഭാഷാ അനുബന്ധങ്ങൾ.

  കത്തുകൾ: ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയിൽ നിന്ന്

 • ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

  ലാബുവാൻ ഫണ്ടിനായി ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

  • പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും അപേക്ഷയും തയ്യാറാക്കൽ
  • ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ
  • കമ്പനിയുടെ പേര് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
  • അപേക്ഷകളും ഡോക്യുമെന്റേഷനും രജിസ്ട്രിയിൽ തയ്യാറാക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
  • കമ്പനിയുടെ സംയോജനം
  • പ്രാദേശിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു
  • ലാബുവാൻ എഫ്എസ്എയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
 • ലാബുവാന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ഫണ്ടിനായി ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക:

  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്; (കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഡയറക്ടർ, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെയും)
  • ഇംഗ്ലീഷിലെ വിലാസത്തിന്റെ സമീപകാല തെളിവുകൾ (ഉദാ. ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ)
  • ബാങ്ക് റഫറൻസ് കത്ത് (ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും)
  • സിവി (ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും)
  • ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ആധികാരിക പാസ്‌പോർട്ട് ഫോട്ടോകൾ
  • പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകൾ (കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഡയറക്ടറുടെയും ഷെയർഹോൾഡറുടെയും)

  കേസിൽ ഷെയർഹോൾഡർ ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ, ഇത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്:

  • രജിസ്ട്രേഷന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • ഓഹരി ഉടമകളുടെ പട്ടിക
  • കഴിഞ്ഞ വാർഷിക / സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് *

  രണ്ട് രേഖകളും ഇംഗ്ലീഷിൽ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലും ലൈസൻസുള്ള നോട്ടറി പബ്ലിക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും വേണം.

   

  * പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ‌ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് എൽ‌എഫ്‌എസ്‌എയ്‌ക്കോ ലോക്കൽ ബാങ്കിനോ ഏത് സമയത്തും അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം ..

  * പ്രമാണങ്ങൾ‌ ഇംഗ്ലീഷിലില്ലെങ്കിൽ‌, ഒരു നോട്ടറൈസ് ചെയ്‌ത വിവർത്തനം അവയ്‌ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 • ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ലൈസൻസിംഗിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, ലാബാൻ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിലെ തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കരുത്.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം ലാബുവാൻ നൽകിയിട്ടില്ല ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലബുവാനിൽ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവാനായുള്ള സേവനം:
  • ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയായ ലാബുവാനിലേക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി, ലാബുവാനിലെ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയായ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ലബുവാൻ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി സ്വന്തമാക്കുക, ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ EU, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി, സേവനങ്ങൾ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയായ ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലാബുവാൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ലാബുവാനിലെ സേവനങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി ലാബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി, ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയോ അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയല്ല ലാബുവിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി നേടുക,.

  • ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക,.

  • ലബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നു,.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാബുവാന്റെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ലബുവാൻ) നൽകിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലബുവാനിൽ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ലബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടില്ല, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാനിലേക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിക്കുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിക്കായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാനിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി സ്വന്തമാക്കുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിക്കുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനിയ്ക്കുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് കമ്പനി പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനി സേവനങ്ങളും ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയ്ക്ക് നൽകുന്നില്ല, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബാന്റെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻ‌സിനായുള്ള ലൈസൻ‌സിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ വ്യാപാരികൾ‌, വിതരണക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ആയുധങ്ങൾ‌, ആയുധങ്ങൾ‌, വെടിമരുന്ന്‌, കൂലിപ്പണിക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ കരാർ‌ സൈനികർ‌ എന്നിവരുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ‌ക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻ‌സിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻ‌സ് സേവനങ്ങൾ‌ ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻ‌സിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ‌ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ക്കോ വ്യക്തികൾ‌ക്കോ (ലബുവാൻ‌) നൽകിയിട്ടില്ല. നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലബുവാനിൽ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ലബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടില്ല, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിംഗിനായുള്ള ലൈസൻ‌സിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ വ്യാപാരികൾ‌, വിതരണക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ആയുധങ്ങൾ‌, ആയുധങ്ങൾ‌, വെടിമരുന്ന്‌, കൂലിപ്പണിക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ കരാർ‌ സൈനികർ‌ എന്നിവരുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ‌ക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി ലാബുവാന്റെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിംഗിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻ‌സ് സേവനങ്ങൾ‌ ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിംഗിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ‌ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ക്കോ വ്യക്തികൾ‌ക്കോ നൽകിയിട്ടില്ല. നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലബുവാന്റെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലബുവാനിൽ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിനായി നൽകിയിട്ടില്ല, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ പട്ടാളക്കാർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ നിന്ന് ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ലബുവാൻ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലാബുവാൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി ലാബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബാന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവാനായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാബുവന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ നിന്ന് ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ലബുവാൻ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലബുവാന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ്അതേസമയം, ലാബുവാൻ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനായി അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് പുറമെ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധിയിലും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

ലാബുവാൻ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

ലാബുവാനുമായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ലാബുവാനിലെ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ലാബുവാനിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ലാബുവാനിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

മികച്ച ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയ്ക്ക് സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, ലാബുവാനിലെ സേവനങ്ങൾ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ മികച്ച കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിക്കുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിൽ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, മികച്ച നിയമം ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലബുവാനിലെ മികച്ച ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ലാബുവാൻ, ലാബുവാനിലെ ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ ലാബുവാനിലെ എംപാനി, ലബുവാനിലെ മികച്ച നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മികച്ചത് ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അഭിഭാഷകർ, ലബുവാനിലെ മികച്ച നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന് മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, നിക്ഷേപ ഫണ്ട് ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാബുവാനിൽ, ലാബുവാനിലെ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിംഗിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലബുവാനിലെ മികച്ച ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ , ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മികച്ച അറ്റോർണി ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഓർ‌നികൾ‌, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ഓഫ്‌ഷോർ‌ ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സ് സേവനങ്ങൾ‌, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ‌ ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ‌, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ‌ ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ‌, ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ‌ ഫണ്ട് ലൈസൻ‌സിനായി മികച്ച ഉപദേശകർ‌, ഓഫ്‌ഷോർ‌ ഫണ്ടിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ‌ ലാബുവാനിലെ ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫണ്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ ,.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ലാബുവാനായുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനൊപ്പം

ലബാൻ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള മറ്റ് സവിശേഷ സേവനങ്ങൾ

ലാബുവാനുമായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ലാബുവാനിലെ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ലാബുവാനിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ലാബുവാനിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

ലാബുവാനിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനും 108 രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലാബുവാനിലും 108 രാജ്യങ്ങളിലും തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

ലാബുവാനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ലാബുവാനിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലാബുവാനിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ ലാബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിന് ശേഷം ലാബുവാനിലെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനുപുറമെ, സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ലാബുവാനിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച ലാബുവാനിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ലാബുവാനായുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ലാബുവാനിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

ലബുവാനിലേക്കുള്ള സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം ലാബുവാനിലേക്ക്, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ലാബുവാനിലേക്കുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ ലാബുവാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി ലാബുവിനായി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള മിതമായ നിരക്കിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ലാബുവാനിൽ സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - ലാബുവാനിലെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസ്

ലാബാൻ, ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ലൈസൻസിനായി അധികാരം നൽകുന്നു: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി ലാബുവാൻ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി