നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് - ലിത്വാനിയയിൽ നിന്ന് പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക.

ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Pay പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയ നേടുക.
 • Pay പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയ നേടുക.
 • Pay പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ.
 • ● പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ഫീസ് ലിത്വാനിയ.
 • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ചെലവ് ലിത്വാനിയ.
 • Lit ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ്.
 • Pay പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ.
 • Pay പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ.
 • Pay പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ ലിത്വാനിയ.
അറിയണം

ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു, ഇത് ലിത്വാനിയയ്‌ക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക, ഇത് പേയ്‌മെന്റ് നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ, ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വഴി ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ചെലവുകൾ, ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ഫീസ്, ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ്, ലിത്വാനിയയ്ക്ക് പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി നൽകുന്നു.

We also provide information for Payment Institution License for Lithuania, how to get Payment Institution License for Lithuania, also known as, how to obtain Payment Institution License for Lithuania, apply for Payment Institution License for Lithuania, obtaining Payment Institution License for Lithuania, Payment Institution License consultants for Lithuania, Payment Institution License advisors for Lithuania, Payment Institution License lawyers for Lithuania, Payment Institution License services for Lithuania, law firm for Payment Institution License for Lithuania, Payment Institution License costs for Lithuania, Payment Institution License fees for Lithuania, cost for process of Payment Institution License in Lithuania, procedure to obtain Payment Institution License for Lithuania, Electronic Money License for Lithuania, how to get Electronic Money License for Lithuania, also known as, how to obtain Electronic Money License for Lithuania, apply for Electronic Money License for Lithuania, obtaining Electronic Money License for Lithuania, Electronic Money License consultants for Lithuania, Electronic Money License advisors for Lithuania, Electronic Money License lawyers for Lithuania, Electronic Money License services for Lithuania, law firm for Electronic Money License for Lithuania, Electronic Money License costs for Lithuania, Electronic Money License fees for Lithuania, cost for process of Electronic Money License in Lithuania, procedure to obtain Electronic Money License for Lithuania , E-money Institution license for Lithuania, how to get E-money Institution license for Lithuania, also known as, how to obtain E-money Institution license for Lithuania, apply for E-money Institution license for Lithuania, obtaining E-money Institution license for Lithuania, E-money Institution license consultants for Lithuania, E-money Institution license advisors for Lithuania, E-money Institution license lawyers for Lithuania, E-money Institution license services for Lithuania, law firm for E-money Institution license for Lithuania, E-money Institution license costs for Lithuania, E-money Institution license fees for Lithuania, cost for process of E-money Institution license in Lithuania, procedure to obtain E-money Institution license for Lithuania , Authorised Payment Institution license for Lithuania, how to get Authorised Payment Institution license for Lithuania, also known as, how to obtain Authorised Payment Institution license for Lithuania, apply for Authorised Payment Institution license for Lithuania, obtaining Authorised Payment Institution license for Lithuania, Authorised Payment Institution license consultants for Lithuania, Authorised Payment Institution license advisors for Lithuania, Authorised Payment Institution license lawyers for Lithuania, Authorised Payment Institution license services for Lithuania, law firm for Authorised Payment Institution license for Lithuania, Authorised Payment Institution license costs for Lithuania, Authorised Payment Institution license fees for Lithuania, cost for process of Authorised Payment Institution license in Lithuania, procedure to obtain Authorised Payment Institution license for Lithuania , electronic money license for Lithuania, how to get electronic money license for Lithuania, also known as, how to obtain electronic money license for Lithuania, apply for electronic money license for Lithuania, obtaining electronic money license for Lithuania, electronic money license consultants for Lithuania, electronic money license advisors for Lithuania, electronic money license lawyers for Lithuania, electronic money license services for Lithuania, law firm for electronic money license for Lithuania, electronic money license costs for Lithuania, electronic money license fees for Lithuania, cost for process of electronic money license in Lithuania, procedure to obtain electronic money license for Lithuania , electronic money institution license for Lithuania, how to get electronic money institution license for Lithuania, also known as, how to obtain electronic money institution license for Lithuania, apply for electronic money institution license for Lithuania, obtaining electronic money institution license for Lithuania, electronic money institution license consultants for Lithuania, electronic money institution license advisors for Lithuania, electronic money institution license lawyers for Lithuania, electronic money institution license services for Lithuania, law firm for electronic money institution license for Lithuania, electronic money institution license costs for Lithuania, electronic money institution license fees for Lithuania, cost for process of electronic money institution license in Lithuania, procedure to obtain electronic money institution license for Lithuania , EMI license for Lithuania, how to get EMI license for Lithuania, also known as, how to obtain EMI license for Lithuania, apply for EMI license for Lithuania, obtaining EMI license for Lithuania, EMI license consultants for Lithuania, EMI license advisors for Lithuania, EMI license lawyers for Lithuania, EMI license services for Lithuania, law firm for EMI license for Lithuania, EMI license costs for Lithuania, EMI license fees for Lithuania, cost for process of EMI license in Lithuania, procedure to obtain EMI license for Lithuania , EMI bank license for Lithuania, how to get EMI bank license for Lithuania, also known as, how to obtain EMI bank license for Lithuania, apply for EMI bank license for Lithuania, obtaining EMI bank license for Lithuania, EMI bank license consultants for Lithuania, EMI bank license advisors for Lithuania, EMI bank license lawyers for Lithuania, EMI bank license services for Lithuania, law firm for EMI bank license for Lithuania, EMI bank license costs for Lithuania, EMI bank license fees for Lithuania, cost for process of EMI bank license in Lithuania, procedure to obtain EMI bank license for Lithuania , banking license for Lithuania, how to get banking license for Lithuania, also known as, how to obtain banking license for Lithuania, apply for banking license for Lithuania, obtaining banking license for Lithuania, banking license consultants for Lithuania, banking license advisors for Lithuania, banking license lawyers for Lithuania, banking license services for Lithuania, law firm for banking license for Lithuania, banking license costs for Lithuania, banking license fees for Lithuania, cost for process of banking license in Lithuania, procedure to obtain banking license for Lithuania , bank license for Lithuania, how to get bank license for Lithuania, also known as, how to obtain bank license for Lithuania, apply for bank license for Lithuania, obtaining bank license for Lithuania, bank license consultants for Lithuania, bank license advisors for Lithuania, bank license lawyers for Lithuania, bank license services for Lithuania, law firm for bank license for Lithuania, bank license costs for Lithuania, bank license fees for Lithuania, cost for process of bank license in Lithuania, procedure to obtain bank license for Lithuania , financial services license for Lithuania, how to get financial services license for Lithuania, also known as, how to obtain financial services license for Lithuania, apply for financial services license for Lithuania, obtaining financial services license for Lithuania, financial services license consultants for Lithuania, financial services license advisors for Lithuania, financial services license lawyers for Lithuania, financial services license services for Lithuania, law firm for financial services license for Lithuania, financial services license costs for Lithuania, financial services license fees for Lithuania, cost for process of financial services license in Lithuania, procedure to obtain financial services license for Lithuania , financial services licensing for Lithuania, how to get financial services licensing for Lithuania, also known as, how to obtain financial services licensing for Lithuania, apply for financial services licensing for Lithuania, obtaining financial services licensing for Lithuania, financial services licensing consultants for Lithuania, financial services licensing advisors for Lithuania, financial services licensing lawyers for Lithuania, financial services licensing services for Lithuania, law firm for financial services licensing for Lithuania, financial services licensing costs for Lithuania, financial services licensing fees for Lithuania, cost for process of financial services licensing in Lithuania, procedure to obtain financial services licensing for Lithuania .

ലിത്വാനിയയുടെ മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാരുമായി ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക

ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ്!

പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ആമുഖം

പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് ബാങ്ക് ഓഫ് ലിത്വാനിയ അംഗീകാരം നൽകണം. പണമയയ്‌ക്കൽ, പേയ്‌മെന്റ് കൈമാറ്റം, ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, പണം പിൻവലിക്കൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയൻ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് നിക്ഷേപം അനുവദിക്കാനും പ്രൊഫഷണൽ മാർക്കറ്റ് പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് പണം നൽകാനും കഴിയില്ല.

തുടക്കത്തിൽ ലിത്വാനിയയെ ബാൾട്ടിക് വംശജർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും 1236-ൽ ലിത്വാനിയയിലെ പ്രധാന രാജാവായ മിൻഡോഗാസ് ചേർന്നു. തുടർന്നുള്ള നൂറുവർഷങ്ങളിലുടനീളം ലിത്വാനിയയുടെ മേഖല വികസിച്ചു, പതിന്നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിനുമുമ്പ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു അത്. 1385-ൽ, ലിത്വാനിയ പോളണ്ടുമായി ചേർന്നു, വൈതൗട്ടാസ് രാജാവിന്റെ കീഴിൽ, സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ഉയരത്തിൽ എത്തി. 1795 വരെ ലിത്വാനിയയുടെയും പോളണ്ടിന്റെയും സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം, ലിത്വാനിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി മാറിയത്, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ തന്നെ. 1990 ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയെത്തുടർന്ന് ലിത്വാനിയ അതിന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2004 ൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ഇത് മാറി. 

 

ബാൾട്ടിക് കടലിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്താണ് ലിത്വാനിയ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1918 മുതൽ ലിത്വാനിയയുടെ പരിധി കുറച്ച് തവണ മാറിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവ 1945 മുതൽ സ്ഥിരതയാർന്നതാണ്. നിലവിൽ, ലിത്വാനിയ 65,200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു മേഖല ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പശ്ചിമ വിർജീനിയയുടെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച്, ഇത് ബെൽജിയം, ഡെൻമാർക്ക്, നെതർലാന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവയേക്കാൾ വലുതാണ്. 

 

ലിത്വാനിയയുടെ വടക്കൻ അയൽക്കാരൻ ലാത്വിയയാണ്. 453 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു അതിർത്തി ഇരു രാജ്യങ്ങളും പങ്കിടുന്നു. ലിത്വാനിയയുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി ബെലാറസിനൊപ്പം 502 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. തെക്ക് പോളണ്ടുമായുള്ള പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് പൊതുവെ ഹ്രസ്വമാണ്, വെറും 91 കിലോമീറ്റർ, എന്നിട്ടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗതാഗതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ലിത്വാനിയ കൂടാതെ റഷ്യയുമായി 227 കിലോമീറ്റർ പ്രാന്തപ്രദേശമുണ്ട്. ലിത്വാനിയയ്ക്കടുത്തുള്ള റഷ്യൻ പ്രദേശം കാലിനിൻ‌ഗ്രാഡ് ഒബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് മുൻ ജർമ്മൻ കിഴക്കൻ പ്രഷ്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗമാണ്, കലിനിൻ‌ഗ്രാഡ് നഗരം ഉൾപ്പെടെ. അവസാനമായി, ലിത്വാനിയയിൽ 108 കിലോമീറ്റർ ബാൾട്ടിക് തീരപ്രദേശമുണ്ട്, ക്ലൈപെഡയിൽ സാൻസ് ഐസ് ഹാർബറുമുണ്ട്. ബാൾട്ടിക് തീരം മണൽ കടൽത്തീരങ്ങളും പൈൻ വുഡുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ധാരാളം അവധിക്കാല യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിദത്ത അപചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിത്വാനിയൻ സർക്കാരുകൾ കുറച്ച് പൊതു പാർക്കുകളും റിസർവേഷനുകളും നടത്തി. ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രായോഗികമായി ഭ്രാന്തമായ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിധി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇഗ്നാലിന ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് പ്ലാന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ അപകടകരമായ ബിസിനസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതര തരം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോർനോബിൽ (റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ചെർനോബിൽ) പോലുള്ള രണ്ട് റിയാക്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒപ്പം സംയുക്തവും വായുവിനെ വൃത്തികെട്ട വിവിധ സംരംഭങ്ങളും ജലപാതകളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, ലിത്വാനിയൻ ഡൊമെയ്‌നിന്റെ ഏകദേശം 33% ചില ക്രമരഹിതമായ സമയത്ത് അഴുക്കുചാലുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും നഗര സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, വില്നിയസ്, ക un നാസ്, ജോനവ, മസീക്കായ്, എലക്ട്രെനായി, ന au ജോജി അക്മെനെ- - വളം, മറ്റ് സംയുക്ത സസ്യങ്ങൾ, പെട്രോളിയം ചികിത്സാ കേന്ദ്രം, പവർ സ്റ്റേഷൻ, കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ്. ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും മോശമാണ്. 400,000-ത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ക un നാസ് നഗരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജല മലിനീകരണ പ്ലാന്റ് ഇല്ല. ക്ലീനിംഗ് ഓഫീസുകൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ല എന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ മലിനജലം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സോവിയറ്റ് കാലാവസ്ഥയോടുള്ള അശ്രദ്ധയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ജലപാതയും തടാക മലിനീകരണവും. ഉദാഹരണത്തിന്, കുർസിയു മരിയോസ് (കോർലാന്റ് ലഗൂൺ) ബാൾട്ടിക് കടലിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വരമ്പുകളുടെയും പൈൻ ബാക്ക്വുഡുകളുടെയും ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു, 85 ശതമാനം അശുദ്ധമാണ്. ബാൾട്ടിക് റിട്രീറ്റുകളിലെ കടൽത്തീരങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, പാലംഗയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഉല്ലാസപ്രദേശമായ കളങ്കം കാരണം നീന്തലിനായി പതിവായി അടച്ചിരിക്കും. വിനാശകരമായ മഴയെ സ്വാധീനിച്ച തടികൾ ജോനവ, മസീക്കായ്, എലക്ട്രെനായി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അവ സംയുക്തം, എണ്ണ, ബലം പ്രായം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 

 

ഒരു സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന നിലയിൽ, പാരിസ്ഥിതിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചവരിൽ ലിത്വാനിയയും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സൃഷ്ടി വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും വിവിധ അയൽ‌രാജ്യ ലംഘനങ്ങൾ, മെക്കാനിക്കൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥ, രാഷ്ട്രീയ അകൽച്ച എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് മോസ്കോയുടെ ആക്സൻ‌ച്വേഷന്റെ ഫലമായി, യഥാർത്ഥ സ്വാഭാവിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. കടലിനും പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തിനുമിടയിലുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മിതമായ ശാന്തമാണ്. തീരത്തെ സാധാരണ താപനില ജനുവരിയിൽ 1.6 and C ഉം ജൂലൈയിൽ 17.8 is C ഉം ആണ്. വിൽനിയസിൽ സാധാരണ താപനില ജനുവരിയിൽ 2.1 and C ഉം ജൂലൈയിൽ 18.1 ഉം ആണ്. തീരത്ത് 717 മില്ലിമീറ്ററും രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് 490 മില്ലിമീറ്ററുമാണ് സാധാരണ വാർഷിക മഴ. വികസ്വര സീസൺ രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് 202 ദിവസവും കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് 169 ദിവസവും നിലനിൽക്കുന്നു. 

 

ശക്തമായ വനഭൂമിയായപ്പോൾ, ലിത്വാനിയയുടെ ഡൊമെയ്ൻ ഇന്ന് വെറും 28 ശതമാനം വനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു - പ്രധാനമായും പൈൻ, വൃത്തി, ബിർച്ച് വുഡ്സ്. അവശിഷ്ടങ്ങളും ഓക്കും വളരെ അപൂർവമാണ്. തടി നിലങ്ങൾ കൂൺ, സരസഫലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സമ്പന്നമാണ്.

ലിത്വാനിയ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ്
 • ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്
 • അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപന ലൈസൻസ്
 • ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ്
 • ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസ്
 • ഇഎംഐ ലൈസൻസ്
 • ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ്
 • ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ബാങ്ക് ലൈസൻസ്
 • സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസ്
 • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ്
Free consultancy for Payment Institution License Lithuania, obtain Payment Institution License Lithuania, get Payment Institution License Lithuania, apply Payment Institution License Lithuania, application for Payment Institution License Lithuania, procedure for Payment Institution License Lithuania, cost of Payment Institution License Lithuania, E-money Institution license Lithuania, obtain E-money Institution license Lithuania, get E-money Institution license Lithuania, apply E-money Institution license Lithuania, application for E-money Institution license Lithuania, procedure for E-money Institution license Lithuania, cost of E-money Institution license Lithuania, Authorised Payment Institution license Lithuania, obtain Authorised Payment Institution license Lithuania, get Authorised Payment Institution license Lithuania, apply Authorised Payment Institution license Lithuania, application for Authorised Payment Institution license Lithuania, procedure for Authorised Payment Institution license Lithuania, cost of Authorised Payment Institution license Lithuania, electronic money license Lithuania, obtain electronic money license Lithuania, get electronic money license Lithuania, apply electronic money license Lithuania, application for electronic money license Lithuania, procedure for electronic money license Lithuania, cost of electronic money license Lithuania, electronic money institution license Lithuania, obtain electronic money institution license Lithuania, get electronic money institution license Lithuania, apply electronic money institution license Lithuania, application for electronic money institution license Lithuania, procedure for electronic money institution license Lithuania, cost of electronic money institution license Lithuania, EMI license Lithuania, obtain EMI license Lithuania, get EMI license Lithuania, apply EMI license Lithuania, application for EMI license Lithuania, procedure for EMI license Lithuania, cost of EMI license Lithuania, EMI bank license Lithuania, obtain EMI bank license Lithuania, get EMI bank license Lithuania, apply EMI bank license Lithuania, application for EMI bank license Lithuania, procedure for EMI bank license Lithuania, cost of EMI bank license Lithuania, banking license Lithuania, obtain banking license Lithuania, get banking license Lithuania, apply banking license Lithuania, application for banking license Lithuania, procedure for banking license Lithuania, cost of banking license Lithuania, bank license Lithuania, obtain bank license Lithuania, get bank license Lithuania, apply bank license Lithuania, application for bank license Lithuania, procedure for bank license Lithuania, cost of bank license Lithuania, financial services license Lithuania, obtain financial services license Lithuania, get financial services license Lithuania, apply financial services license Lithuania, application for financial services license Lithuania, procedure for financial services license Lithuania, cost of financial services license Lithuania, financial services licensing Lithuania, obtain financial services licensing Lithuania, get financial services licensing Lithuania, apply financial services licensing Lithuania, application for financial services licensing Lithuania, procedure for financial services licensing Lithuania, cost of financial services licensing Lithuania.

പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക

ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും

ടൈം ഫ്രെയിം: ബാങ്ക് ഓഫ് ലിത്വാനിയയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ 6-9 മാസം

കുറഞ്ഞ പണമടച്ച മൂലധനം: EUR 125,000.00

 

യൂറോപ്പിൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് ലിത്വാനിയയിൽ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 3 പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ (EU / EEA ഏരിയ ഇവയാണ്):

 1. മറ്റ് യൂറോപ്യൻ അധികാരപരിധികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ലിത്വാനിയൻ റെഗുലേറ്ററി സമീപനം കൂടുതൽ അയവുള്ളതും ബിസിനസ്സ് അധിഷ്ഠിതവുമാണ്. എല്ലാ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പൂർണ്ണമായും പാസ്‌പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ലിത്വാനിയൻ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ) കൂടാതെ ഒരു ലിത്വാനിയൻ ലൈസൻസുള്ള EEA രാജ്യങ്ങളും.
 2. ലിപാനിയൻ ലൈസൻസുള്ള പി‌ഐകൾ‌ക്കും ഇ‌എം‌ഐകൾ‌ക്കും മാത്രമേ സെപയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നേരിട്ട് അധികാരമുള്ളൂ, മാത്രമല്ല സെപ യൂറോ പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും കഴിയും. (സിംഗിൾ യൂറോ പേയ്‌മെന്റ് ഏരിയ) വഴി നേരിട്ട്
  ബാങ്ക് ഓഫ് ലിത്വാനിയ നടത്തുന്ന സെൻട്രോലിങ്കിന്റെ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം. ലിത്വാനിയൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അവരുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കായി വ്യക്തിഗത ഐബാൻ ഫോർമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ബാങ്കേതര ഇതര നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ). ഇത് പി‌ഐയെ ഒരു ബാങ്കായി പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഒരു ബാഹ്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല. യൂറോ കൈമാറ്റം വേഗത്തിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും ചെയ്യാനാകും. വാണിജ്യ രാജ്യത്തിന്റെ ധനകാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല. EUR പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇത് PI യെ ബാങ്കുകൾക്ക് തുല്യമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ലിത്വാനിയൻ. ബാങ്കുകളല്ലാത്തവർക്ക് സെപയിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ഒരേയൊരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അധികാരപരിധി ഇതാണ്.
 3. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പ്രവർത്തന ചെലവുകളും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. പ്രാദേശിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല-
  ലിത്വാനിയൻ / യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിവാസികൾ. ലിത്വാനിയയിലെ കുറഞ്ഞ പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലനിർത്തുന്ന ലൈസൻസുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടോപ്പ് മാനേജർമാരാകാൻ ഇയു ഇതര നിവാസികളെ ലിത്വാനിയൻ റെഗുലേറ്റർ അനുവദിക്കുന്നു.

 

ഒരു പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങളുടെ പട്ടിക:

പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയുടെ ലൈസൻസിംഗിനായി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്, ലിത്വാനിയ, പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്, ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്, ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും. “നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനാൽ പണത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും. ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.

ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.

We provide for cheapest Payment Institution License services in Lithuania, cheapest lawyers for Payment Institution License in Lithuania, cheapest consultants for Payment Institution License in Lithuania, cheapest advisors for Payment Institution License in Lithuania, cheapest law firms for Payment Institution License in Lithuania, cheapest attorneys for Payment Institution License in Lithuania , cheapest lawyers for E-money Institution license in Lithuania, cheapest consultants for E-money Institution license in Lithuania, cheapest advisors for E-money Institution license in Lithuania, cheapest law firms for E-money Institution license in Lithuania, cheapest attorneys for E-money Institution license in Lithuania , cheapest lawyers for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest consultants for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest advisors for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest law firms for Authorised Payment Institution license in Lithuania, cheapest attorneys for Authorised Payment Institution license in Lithuania , cheapest lawyers for electronic money license in Lithuania, cheapest consultants for electronic money license in Lithuania, cheapest advisors for electronic money license in Lithuania, cheapest law firms for electronic money license in Lithuania, cheapest attorneys for electronic money license in Lithuania , cheapest lawyers for electronic money institution license in Lithuania, cheapest consultants for electronic money institution license in Lithuania, cheapest advisors for electronic money institution license in Lithuania, cheapest law firms for electronic money institution license in Lithuania, cheapest attorneys for electronic money institution license in Lithuania , cheapest lawyers for EMI license in Lithuania, cheapest consultants for EMI license in Lithuania, cheapest advisors for EMI license in Lithuania, cheapest law firms for EMI license in Lithuania, cheapest attorneys for EMI license in Lithuania , cheapest lawyers for EMI bank license in Lithuania, cheapest consultants for EMI bank license in Lithuania, cheapest advisors for EMI bank license in Lithuania, cheapest law firms for EMI bank license in Lithuania, cheapest attorneys for EMI bank license in Lithuania , cheapest lawyers for banking license in Lithuania, cheapest consultants for banking license in Lithuania, cheapest advisors for banking license in Lithuania, cheapest law firms for banking license in Lithuania, cheapest attorneys for banking license in Lithuania , cheapest lawyers for bank license in Lithuania, cheapest consultants for bank license in Lithuania, cheapest advisors for bank license in Lithuania, cheapest law firms for bank license in Lithuania, cheapest attorneys for bank license in Lithuania , cheapest lawyers for financial services license in Lithuania, cheapest consultants for financial services license in Lithuania, cheapest advisors for financial services license in Lithuania, cheapest law firms for financial services license in Lithuania, cheapest attorneys for financial services license in Lithuania , cheapest lawyers for financial services licensing in Lithuania, cheapest consultants for financial services licensing in Lithuania, cheapest advisors for financial services licensing in Lithuania, cheapest law firms for financial services licensing in Lithuania, cheapest attorneys for financial services licensing in Lithuania.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിയേണ്ടതുണ്ട് - ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടന

  • കുറഞ്ഞത് 1 ഷെയർഹോൾഡർ
  • അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ / ജനറൽ മാനേജർ 1 ഹെഡ് എങ്കിലും
  • 3 ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ
  • 3 സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ

  ഇൻഷുറൻസ്

  • പ്രൊഫഷണൽ നഷ്ടപരിഹാര ഇൻഷുറൻസിനും ബാധ്യതയുടെ സമാനമായ മറ്റ് ഗ്യാരണ്ടികൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മറ്റ് രേഖകൾക്കും കമ്പനി ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുകയുടെ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയുടെ മറ്റ് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഗ്യാരൻറി എന്നിവ സമർപ്പിക്കണം.

  ഓഡിറ്റ് ആവശ്യകതകൾ

  • ധനകാര്യ സ്ഥാപന നിയമത്തിന്റെയും ലിത്വാനിയ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ധനകാര്യ പ്രസ്താവനകളുടെ ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെയും ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തെ നിയമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

  പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യം - നിങ്ങളും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരനെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. കംപ്ലയിൻസ് ഓഫീസർ, അക്ക ing ണ്ടിംഗ്, ബാക്ക് / ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളുടെ മാനേജർമാർ, റിസ്ക് ഓഫീസർ, തുടങ്ങിയ റോളുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഓർഗനൈസേഷന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ആന്തരിക ഓഡിറ്റർ.

 • ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

  ഒരു ലൈസൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും:

  • കമ്പനിയുടെ പേരിന്റെ അപേക്ഷയും റിസർവേഷനും
  • ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷൻ‌ (ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷൻ‌ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ‌ ഉൾപ്പെടെ: ഡയറക്ടർ‌മാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷനും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡോക്യുമെൻറുകൾ‌ക്കും അപേക്ഷ, സെക്രട്ടറി)
  • കമ്പനിക്കായി ഒരു സാധാരണ ക്ലയൻറ് ഭരണഘടന (എം & എ) നൽ‌കുക
  • നിയമാനുസൃത ഫയൽ തയ്യാറാക്കുന്നു
  • ലൈസൻസ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഓഫ് ലിത്വാനിയയുമായി തയ്യാറാക്കലും സമർപ്പിക്കലും
 • ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ഒരു ലൈസൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്, ഓഫ്‌ഷോർലിസെൻസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്റ്റിൽഡ് കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകളും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. 

  ഈ ആവശ്യത്തിനായി ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ്ഡ് പകർപ്പ്
  • രണ്ടാം ഐഡിയുടെ നോട്ടറൈസ്ഡ് പകർപ്പ്
  • വിലാസത്തിന്റെ തെളിവുകളുടെ നോട്ടറൈസ്ഡ് പകർപ്പ് (ഉദാ. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ)
  • നോട്ടറൈസ്ഡ് ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡുകൾ
  • സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്ക് റഫറൻസ് കത്ത്
  • പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകിയ പ്രതീകത്തിന്റെ റഫറൻസ് അക്ഷരങ്ങൾ
  • അപേക്ഷകൻ ഒപ്പിട്ട വിശദമായ സിവി
  • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്ലോമകളുടെ പകർപ്പുകൾ

  എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും നോട്ടറൈസ് / സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ രേഖകളായി നൽകണം (സാധ്യമെങ്കിൽ).

   

  പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങള്

  അപേക്ഷ ബാങ്ക് ഓഫ് ലിത്വാനിയയ്ക്ക് ഇത് വിശദീകരിക്കും:

  • അപേക്ഷകന് സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രശസ്തിയും പദവിയും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടരാൻ അധികാരം തേടുന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
  • ഒരു പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷെയർഹോൾഡർ, ഡയറക്ടർ, തലവൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നല്ല പ്രശസ്തിയും അവരുടെ ചുമതലകൾ ശരിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയും പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷകന് മതിയായ പ്രക്രിയകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും.
  • അപേക്ഷകന്റെ ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം, കൂടാതെ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും മികച്ചതുമായ രീതിയിൽ നൽകാൻ പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനം തന്നെ തയ്യാറായിരിക്കണം.

  ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമാണ്:

  • നൽകേണ്ട പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങളുടെ ഫോമുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം
  • ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലുപ്പം ആവശ്യമായ തുകയേക്കാൾ താഴെയല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ്
  • വിശദമായ ബിസിനസ് പ്ലാൻ
  • വിവിധ മാനുവലുകൾ (ഉദാ. നടപടിക്രമ മാനുവൽ, സ്വകാര്യതാ നയം, ദുരന്ത വീണ്ടെടുക്കൽ പദ്ധതി, പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നയം, എ‌എം‌എൽ നയം, സുരക്ഷാ നയം, നടപടിക്രമങ്ങൾ)
 • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലെ ലൈസൻസിംഗിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം ലിത്വാനിയ, തീവ്രവാദം, ലിത്വാനിയ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിലെ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്‌ക്ക് തികച്ചും എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകിയിട്ടില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലിത്വാനിയയുടെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ, പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയ നൽകിയിട്ടില്ല. പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലെ വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളിൽ ഇടപെടുന്നവരുമാണ് ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ലിത്വാനിയയിലെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇ-മണിക്ക് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടി ലിത്വാനിയയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിലും ഞങ്ങളുടെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലും ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലെ വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഇ-ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇ-മണി ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലിത്വാനിയയിലെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ലിത്വാനിയ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിലെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇ-മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകിയിട്ടില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലിത്വാനിയയുടെ ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​(ലിത്വാനിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയുടെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലിത്വാനിയയിലെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലിത്വാനിയയിലെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി ലിത്വാനിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിലെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥാപന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിൽ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ലിത്വാനിയയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികളും (വ്യക്തികൾ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ താൽപ്പര്യമില്ല ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്‌ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി ലിത്വാനിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ഇഎംഐ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി നൽകിയിട്ടില്ല ഇഎംഐ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (ലിത്വാനിയ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഇഎംഐ ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ല ഇ.എം.ഐ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇഎംഐ ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിൽ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇ.എം.ഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ ഇ.എം.ഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഇ.എം.ഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ഇഎംഐ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിൽ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികളും (വ്യക്തികൾ) നൽകിയിട്ടില്ല. ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ല ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലിത്വാനിയയിൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടില്ല, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ബാങ്ക് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ലിത്വാനിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല ബാങ്ക് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാങ്ക് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിൽ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകിയിട്ടില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി നൽകിയിട്ടില്ല ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികളും (വ്യക്തികൾ) നൽകിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടില്ല, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിൽ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലിത്വാനിയ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയിൽ ഒരു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം ലിത്വാനിയയുടെ ലൈസൻസിംഗ് സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി നൽകിയിട്ടില്ല ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുക ലിത്വാനിയയിൽ കൂടാതെ ലിത്വാനിയ ലൈസൻസിംഗ് ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികളും (വ്യക്തികൾ) നൽകിയിട്ടില്ല. ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുക ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

  • പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലിത്വാനിയയിൽ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും ലിത്വാനിയ ലൈസൻസിംഗ് ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലിത്വാനിയ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലിത്വാനിയയിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലിത്വാനിയയുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്അതേസമയം, ലിത്വാനിയ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനായി അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് ലിത്വാനിയ.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് പുറമെ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധിയിലും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

ലിത്വാനിയ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ലിത്വാനിയയിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ലിത്വാനിയയിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

Free consultancy for best E-money Institution license services in Lithuania, best lawyers for E-money Institution license in Lithuania, best consultants for E-money Institution license in Lithuania, best advisors for E-money Institution license in Lithuania, best law firms for E-money Institution license in Lithuania, best attorneys for E-money Institution license in Lithuania, best Authorised Payment Institution license services in Lithuania, best lawyers for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best consultants for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best advisors for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best law firms for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best attorneys for Authorised Payment Institution license in Lithuania, best electronic money license services in Lithuania, best lawyers for electronic money license in Lithuania, best consultants for electronic money license in Lithuania, best advisors for electronic money license in Lithuania, best law firms for electronic money license in Lithuania, best attorneys for electronic money license in Lithuania, best electronic money institution license services in Lithuania, best lawyers for electronic money institution license in Lithuania, best consultants for electronic money institution license in Lithuania, best advisors for electronic money institution license in Lithuania, best law firms for electronic money institution license in Lithuania, best attorneys for electronic money institution license in Lithuania, best EMI license services in Lithuania, best lawyers for EMI license in Lithuania, best consultants for EMI license in Lithuania, best advisors for EMI license in Lithuania, best law firms for EMI license in Lithuania, best attorneys for EMI license in Lithuania, best EMI bank license services in Lithuania, best lawyers for EMI bank license in Lithuania, best consultants for EMI bank license in Lithuania, best advisors for EMI bank license in Lithuania, best law firms for EMI bank license in Lithuania, best attorneys for EMI bank license in Lithuania, best banking license services in Lithuania, best lawyers for banking license in Lithuania, best consultants for banking license in Lithuania, best advisors for banking license in Lithuania, best law firms for banking license in Lithuania, best attorneys for banking license in Lithuania, best bank license services in Lithuania, best lawyers for bank license in Lithuania, best consultants for bank license in Lithuania, best advisors for bank license in Lithuania, best law firms for bank license in Lithuania, best attorneys for bank license in Lithuania, best financial services license services in Lithuania, best lawyers for financial services license in Lithuania, best consultants for financial services license in Lithuania, best advisors for financial services license in Lithuania, best law firms for financial services license in Lithuania, best attorneys for financial services license in Lithuania, best financial services licensing services in Lithuania, best lawyers for financial services licensing in Lithuania, best consultants for financial services licensing in Lithuania, best advisors for financial services licensing in Lithuania, best law firms for financial services licensing in Lithuania, best attorneys for financial services licensing in Lithuania, .

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനൊപ്പം

ലിത്വാനിയ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ലിത്വാനിയയിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ലിത്വാനിയയിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ലിത്വാനിയയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ ലിത്വാനിയയ്ക്കും 108 രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിത്വാനിയയിലും 108 രാജ്യങ്ങളിലും തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ലിത്വാനിയയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലിത്വാനിയയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ ലിത്വാനിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് ശേഷം ലിത്വാനിയയിലെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിന് പുറമേ, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ലിത്വാനിയയിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച ലിത്വാനിയയിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ലിത്വാനിയയ്ക്കുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ലിത്വാനിയയിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

ലിത്വാനിയയിലേക്കുള്ള സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം ലിത്വാനിയയിലേക്ക്, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ലിത്വാനിയയ്‌ക്കുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ ലിത്വാനിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി ലിത്വാനിയയ്‌ക്കായി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള മിതമായ നിരക്കിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിൽ ലിത്വാനിയയിലും.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ലിത്വാനിയയിൽ സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - ലിത്വാനിയയിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസ്

ലിത്വാനിയ, പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസൻസിനായി അധികാരം നൽകുന്നു: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി ലിത്വാനിയയുടെ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി