നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് - ലാബുവാനിൽ നിന്ന് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുക.

ലാബുവാനിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലാബുവാന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Abu ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക.
 • Abu ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ സ്വന്തമാക്കുക.
 • Ok ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനുള്ള അപേക്ഷ.
 • ● ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ഫീസ് ലാബുവാൻ.
 • Abu ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് ലാബുവാൻ വിലയുണ്ട്.
 • L ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി ലൈസൻസ് നേടുന്ന സേവനങ്ങൾ.
 • Ok ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ.
 • T ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ.
 • T ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിലെ മികച്ച അഭിഭാഷകർ.
അറിയണം

ലബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലാബുവാനിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു. ലാബുവാനിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ ടീം, ലാബുവാനിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ, ലാബുവാനിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. ലബുവാനിൽ, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ഫീസും, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് പ്രക്രിയയുടെ ചെലവും ലാബുവാനിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമവും ഉൾപ്പെടെ.

We also provide information for Token License for Labuan, how to get Token License for Labuan, also known as, how to obtain Token License for Labuan, apply for Token License for Labuan, obtaining Token License for Labuan, Token License consultants for Labuan, Token License advisors for Labuan, Token License lawyers for Labuan, Token License services for Labuan, law firm for Token License for Labuan, Token License costs for Labuan, Token License fees for Labuan, cost for process of Token License in Labuan, procedure to obtain Token License for Labuan, Initial Coin Offering License for Labuan, how to get Initial Coin Offering License for Labuan, also known as, how to obtain Initial Coin Offering License for Labuan, apply for Initial Coin Offering License for Labuan, obtaining Initial Coin Offering License for Labuan, Initial Coin Offering License consultants for Labuan, Initial Coin Offering License advisors for Labuan, Initial Coin Offering License lawyers for Labuan, Initial Coin Offering License services for Labuan, law firm for Initial Coin Offering License for Labuan, Initial Coin Offering License costs for Labuan, Initial Coin Offering License fees for Labuan, cost for process of Initial Coin Offering License in Labuan, procedure to obtain Initial Coin Offering License for Labuan , ICO License for Labuan, how to get ICO License for Labuan, also known as, how to obtain ICO License for Labuan, apply for ICO License for Labuan, obtaining ICO License for Labuan, ICO License consultants for Labuan, ICO License advisors for Labuan, ICO License lawyers for Labuan, ICO License services for Labuan, law firm for ICO License for Labuan, ICO License costs for Labuan, ICO License fees for Labuan, cost for process of ICO License in Labuan, procedure to obtain ICO License for Labuan , Credit Token License for Labuan, how to get Credit Token License for Labuan, also known as, how to obtain Credit Token License for Labuan, apply for Credit Token License for Labuan, obtaining Credit Token License for Labuan, Credit Token License consultants for Labuan, Credit Token License advisors for Labuan, Credit Token License lawyers for Labuan, Credit Token License services for Labuan, law firm for Credit Token License for Labuan, Credit Token License costs for Labuan, Credit Token License fees for Labuan, cost for process of Credit Token License in Labuan, procedure to obtain Credit Token License for Labuan , Cryptocurrency License for Labuan, how to get Cryptocurrency License for Labuan, also known as, how to obtain Cryptocurrency License for Labuan, apply for Cryptocurrency License for Labuan, obtaining Cryptocurrency License for Labuan, Cryptocurrency License consultants for Labuan, Cryptocurrency License advisors for Labuan, Cryptocurrency License lawyers for Labuan, Cryptocurrency License services for Labuan, law firm for Cryptocurrency License for Labuan, Cryptocurrency License costs for Labuan, Cryptocurrency License fees for Labuan, cost for process of Cryptocurrency License in Labuan, procedure to obtain Cryptocurrency License for Labuan , cryptocurrency exchange license for Labuan, how to get cryptocurrency exchange license for Labuan, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange license for Labuan, apply for cryptocurrency exchange license for Labuan, obtaining cryptocurrency exchange license for Labuan, cryptocurrency exchange license consultants for Labuan, cryptocurrency exchange license advisors for Labuan, cryptocurrency exchange license lawyers for Labuan, cryptocurrency exchange license services for Labuan, law firm for cryptocurrency exchange license for Labuan, cryptocurrency exchange license costs for Labuan, cryptocurrency exchange license fees for Labuan, cost for process of cryptocurrency exchange license in Labuan, procedure to obtain cryptocurrency exchange license for Labuan , crypto exchange license for Labuan, how to get crypto exchange license for Labuan, also known as, how to obtain crypto exchange license for Labuan, apply for crypto exchange license for Labuan, obtaining crypto exchange license for Labuan, crypto exchange license consultants for Labuan, crypto exchange license advisors for Labuan, crypto exchange license lawyers for Labuan, crypto exchange license services for Labuan, law firm for crypto exchange license for Labuan, crypto exchange license costs for Labuan, crypto exchange license fees for Labuan, cost for process of crypto exchange license in Labuan, procedure to obtain crypto exchange license for Labuan , crypto license for Labuan, how to get crypto license for Labuan, also known as, how to obtain crypto license for Labuan, apply for crypto license for Labuan, obtaining crypto license for Labuan, crypto license consultants for Labuan, crypto license advisors for Labuan, crypto license lawyers for Labuan, crypto license services for Labuan, law firm for crypto license for Labuan, crypto license costs for Labuan, crypto license fees for Labuan, cost for process of crypto license in Labuan, procedure to obtain crypto license for Labuan , blockchain license for Labuan, how to get blockchain license for Labuan, also known as, how to obtain blockchain license for Labuan, apply for blockchain license for Labuan, obtaining blockchain license for Labuan, blockchain license consultants for Labuan, blockchain license advisors for Labuan, blockchain license lawyers for Labuan, blockchain license services for Labuan, law firm for blockchain license for Labuan, blockchain license costs for Labuan, blockchain license fees for Labuan, cost for process of blockchain license in Labuan, procedure to obtain blockchain license for Labuan , cryptocurrency exchange for Labuan, how to get cryptocurrency exchange for Labuan, also known as, how to obtain cryptocurrency exchange for Labuan, apply for cryptocurrency exchange for Labuan, obtaining cryptocurrency exchange for Labuan, cryptocurrency exchange consultants for Labuan, cryptocurrency exchange advisors for Labuan, cryptocurrency exchange lawyers for Labuan, cryptocurrency exchange services for Labuan, law firm for cryptocurrency exchange for Labuan, cryptocurrency exchange costs for Labuan, cryptocurrency exchange fees for Labuan, cost for process of cryptocurrency exchange in Labuan, procedure to obtain cryptocurrency exchange for Labuan , digital asset license for Labuan, how to get digital asset license for Labuan, also known as, how to obtain digital asset license for Labuan, apply for digital asset license for Labuan, obtaining digital asset license for Labuan, digital asset license consultants for Labuan, digital asset license advisors for Labuan, digital asset license lawyers for Labuan, digital asset license services for Labuan, law firm for digital asset license for Labuan, digital asset license costs for Labuan, digital asset license fees for Labuan, cost for process of digital asset license in Labuan, procedure to obtain digital asset license for Labuan .

ലാബുവാനിലെ മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകളുമായി ലാബുവാനിന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവനദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ്!

ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ലാബുവാനിലേക്കുള്ള ആമുഖം

ഒരു ടോക്കൺ, ഒരു ചെക്ക്, കാർഡ്, വൗച്ചർ, ഒരു സ്റ്റാമ്പ്, ഒരു ബുക്ക്‌ലെറ്റ്, ഒരു കൂപ്പൺ, ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സായും ലാബുവാൻ നിയമപ്രകാരം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ബിസിനസ്സ് നിർവചിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി.

95 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ദ്വീപാണ് ലാബുവാൻ, ബൊർനിയോയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത്, ബ്രൂണൈയുടെ വടക്ക്, കോട്ട കിനബാലുവിന് തെക്ക്; സാബയുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം. പോർട്ട് എന്നർത്ഥമുള്ള ലാബുഹാൻ എന്ന മലായ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ലാബുവാൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ദ്വീപിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ 100,000% പേർ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. അതിൽ ഏഴ് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു; ലാബുവാൻ, കുറാമൻ, ദാത്ത്, റുസുകാൻ ബെസാർ, റുസുകൻ കെസിൽ, പാപ്പൻ, മായത്ത്, ബുറുംഗ്. ദ്വീപ് കൂടുതലും കടൽത്തീര ധന കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സമാനമായ നിരവധി ആകർഷണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ദ്വീപിൽ താമസസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും നിരവധി പിന്മാറ്റങ്ങളില്ല. ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ പെനാംഗ് ദ്വീപിനുശേഷം ഈ ദ്വീപ് എടുക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, കാഴ്ചക്കാർക്കിടയിൽ പെനാംഗ് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലാബുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ 'കണ്ടെത്തണം', സമീപത്തുള്ള സർക്കാർ ലബാൻ ദ്വീപിനെ ആകർഷകമായ ഒരു സഞ്ചാര ലക്ഷ്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 

 

ദ്വീപിനെ സബയുടെ ഭൂപ്രദേശവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലവിലെ എയർ ടെർമിനൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു നീണ്ട സ്കാർഫോൾഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഡിസൈനുകൾ പോലും ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു എയർ ടെർമിനലായി വികസിക്കും (ഇത് കൂടുതൽ അവധിക്കാലക്കാരുടെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു). മലേഷ്യൻ ഫെഡറൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ലാബുവാനിലെ പ്രാഥമിക ദ്വീപാണ് ലാബുവാൻ. 1990 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധനകാര്യ, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കടൽത്തീര ധന കേന്ദ്രമാണ് (ഇസ്ലാമിക് മോണിറ്ററി സെന്റർ പോയിന്റ്) ലാബുവാൻ. 1984 ൽ ലാബുവാൻ ഒരു സർക്കാർ ഡൊമെയ്ൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1990-ൽ ഇത് ആഗോള കടൽത്തീര നാണയ കേന്ദ്രവും വാണിജ്യ മേഖലയെ കാര്യക്ഷമമാക്കി (ഇത് നികുതി രഹിത ദ്വീപാണ്) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലാബുവാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (ലാബുവാൻ ഐ ബി എഫ് സി) 1990 ഒക്ടോബറിൽ മലേഷ്യയുടെ കടൽത്തീര ധനകാര്യ കേന്ദ്രമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, ലാബുവാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (ഐ ഒ എഫ് സി) എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 

 

ദ്വീപും അതിൻറെ ഉൾപ്രദേശവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി മലേഷ്യയിലെ മൊത്ത ദേശീയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളോട് (ജി‌എൻ‌പി) ധനകാര്യ ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അക്കാലത്ത് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് 6,500 ലധികം കടൽത്തീര സംഘടനകളും മുന്നൂറോളം അംഗീകൃത പണ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് (ലോക ഡ്രൈവിംഗ് ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം). രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സ്മാരകം, പീസ് പാർക്ക്, വീണുപോയ സൈനികരുടെ ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ലബാൻ ദ്വീപിലെ പ്രധാന അവധിക്കാല ഇടങ്ങൾ. റോയൽ നേവി കോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ (ചിമ്മിനി), ലബാൻ ട Town ൺ, ലാബാൻ മ്യൂസിയം, ലബാൻ ബേർഡ് പാർക്ക്, തൻജംഗ് കുബോംഗ് ഇൻഷുറൻസ്, വാട്ടർ ട to ൺ സന്ദർശനം, ബാ സാൻ മിയാവോ ക്ഷേത്രം, ഗുരുദ്വാര സാഹിബ് ക്ഷേത്രം, ജമെക് അൻ-നൂർ മോസ്ക്, ലാബുവാൻ സ്ക്വയർ, ബസാർ ലബാൻ വെറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ലാബുവാൻ ഗോൾഡ് ക്ലബ് (ഗോൾഫ് ആരാധകർക്കായി). 

 

ലബാൻ ട Town ണിനെ നടത്തത്തിലൂടെ അന്വേഷിക്കാം, കൂടാതെ ഗതാഗതം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി എന്നിവയിലൂടെ. ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ ഭൂരിഭാഗവും മീറ്ററിൽ ഓടിക്കരുത്, ഇത് ടാക്സിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെലവ് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലാബുവാൻ ട Town ണിൽ താരതമ്യേന കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളുണ്ട്, രണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കെട്ടിടങ്ങളും വേർപെടുത്തിയ ഷോപ്പുകളും (ഫിനാൻഷ്യൽ പാർക്ക് സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ ലാബുവാനിലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ മാത്രമേ കാണാനാകൂ). ദ്വീപ് സാൻസ് ബാധ്യതയാണെങ്കിലും, ദ്വീപിലേക്ക് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതിനാൽ ചെലവ് അത്ര മിതമായതല്ല (എന്നിരുന്നാലും പുകയില, മദ്യം, ചോക്ലേറ്റ് എന്നിവ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്). 

 

329,847 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മലേഷ്യ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ 66-ാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ്. 

 

മുകളിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഗൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ പ്രധാന പ്രദേശമായ പെനിൻസുലർ മലേഷ്യയും ബൊർനിയോ ദ്വീപിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സാബയുടെയും സരാവക്കിന്റെയും (കിഴക്കൻ മലേഷ്യ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മലേഷ്യ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

 

സാധാരണയായി, ഇവിടുത്തെ ബീച്ച് ഫ്രണ്ട് വയലുകൾ (ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വിശാലമായി) ചരിവുകളിലേക്കും മലകളിലേക്കും കയറുന്നു, എല്ലാം കട്ടിയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ കാടുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

രാജ്യവ്യാപകമായി, സാധാരണയായി 3,500 മുതൽ 6,000 അടി വരെ ഉയരുന്നു, മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പോയിന്റായ മ t ണ്ട്. സിന സംസ്ഥാനത്ത് 13,451 അടി (4,100 മീറ്റർ) ഉയരത്തിലുള്ള കിനബാലു. മുകളിലുള്ള ഗൈഡിൽ ഇത് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അടിഭാഗം 0 മീറ്റർ ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലാണ്. മലേഷ്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ നിരവധി ചെറിയ ദ്വീപുകളുണ്ട് (നീല സമുദ്രത്തിലെ ഡാബുകൾ). 

 

ലാൻഡ്‌മാസിനൊപ്പം ഓടുന്നത് വിവിധ ഗുഹകളാണ്, വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, കിഴക്കൻ മലേഷ്യയിലെ മുളു ഗുഹകൾ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹ ചട്ടക്കൂടുകളിലൊന്നാണ്. 

 

പഹാംഗ്, രാജാംഗ്, സുഗുത് എന്നിവയാണ് പർവതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഡസനിലധികം ജലപാതകൾ. 

 

മലേഷ്യയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് രണ്ട് സാധാരണ തടാകങ്ങളേയുള്ളൂ: ബെറാ തടാകം, താസിക് ചിനി. 1985 ൽ നിർമ്മിച്ച കെനീർ തടാകം 100 ചതുരശ്ര മൈൽ (260 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു വ്യാജ തടാകമാണ്. മലേഷ്യയെ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളായി (നെഗേരി) 3 സർക്കാർ ഡൊമെയ്‌നുകളായി (വിലയ പെർസെകുട്ടുവാൻ) വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ - 11 സംസ്ഥാനങ്ങളും 2 സർക്കാർ പ്രദേശങ്ങളും പശ്ചിമ മലേഷ്യയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; ബോർണിയോ ദ്വീപിൽ (കിഴക്കൻ മലേഷ്യ) 2 സംസ്ഥാനങ്ങളും 1 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡൊമെയ്‌നും. തുടർച്ചയായ അഭ്യർത്ഥനയിൽ, 13 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജോഹോർ, കെഡ, കെലാന്റൻ, മലാക്ക, നെഗേരി സെമ്പിലാൻ, പഹാംഗ്, പെനാംഗ്, പെരക്, പെർലിസ്, സാബ, സരാവക്, സെലങ്കൂർ, തെരേംഗാനു എന്നിവയാണ്. ക്വാലാലംപൂർ, ലാബുവാൻ, പുത്രജയ എന്നിവയാണ് മലേഷ്യയിലെ സർക്കാർ ഡൊമെയ്‌നുകൾ. സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടാതെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ മിതമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

ക്‌ലാങ്‌ താഴ്‌വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്വാലാലംപൂർ തലസ്ഥാനവും മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവുമാണ്. മലേഷ്യയുടെ സാമൂഹികവും പണപരവുമായ കേന്ദ്രമായ ക്വാലാലം‌പൂർ കൂടാതെ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ പ്രധാന സഞ്ചാരികളുടെ എതിർപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ്.

ലാബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • പ്രാരംഭ നാണയ ഓഫറിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ICO ലൈസൻസ്
 • ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ്
 • ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ്
 • cryptocurrency എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്
 • ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്
 • ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ്
 • ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ്
 • cryptocurrency എക്സ്ചേഞ്ച്
 • ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ്
ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള സൗജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലബുവാൻ നേടുക, ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലബുവാൻ നേടുക, ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലബുവാൻ പ്രയോഗിക്കുക, ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലബുവാൻ അപേക്ഷ, ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നടപടിക്രമം, ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നടപടിക്രമം, ഐസിഒ ലൈസൻസ് ലാബാൻ, നേടുക ഐസിഒ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഐസിഒ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ അപേക്ഷിക്കുക, ഐസിഒ ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള അപേക്ഷ, ഐസിഒ ലൈസൻസ് ലാബുവാനുള്ള നടപടിക്രമം, ഐസിഒ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ ചെലവ്, ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക, ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബാൻ നേടുക, ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലബാൻ പ്രയോഗിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ അപേക്ഷ ലാബുവാൻ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ n ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക ലാപ്‌വാൻ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവാൻ, ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ അപേക്ഷ, ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നടപടിക്രമം, ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ വില, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് ലബുവാൻ നേടുക, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് നേടുക , ചെലവ് ഒ എഫ് ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലാബുവാൻ, ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലബുവാൻ നേടുക ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ, ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നേടുക, ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് ലബുവാൻ പ്രയോഗിക്കുക, ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് ലബുവാൻ അപേക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ നടപടിക്രമം, ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ ചെലവ്.

ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും

ടൈം ഫ്രെയിം: ഏകദേശം 6 മാസം

കുറഞ്ഞ പണമടച്ച മൂലധനം: നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല

 

പൊതു അവലോകനം

വിവിധ ധനകാര്യ സേവന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ നൽകുന്ന മലേഷ്യയുടെ ദ്വീപും ഫെഡറൽ പ്രദേശവുമാണ് ലാബുവാൻ. ഇത് അനുകൂലമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തോടൊപ്പം ടോക്കൺ ലൈസൻസുള്ള ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിമാനകരമായ സ്ഥലമായി ലാബുവാനെ മാറ്റുന്നു,

പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആ ടോക്കണുകൾ നൽകുന്നയാൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഏറ്റെടുക്കുന്നു:

ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ബിസിനസ്സിനായി എൽ‌എഫ്‌എസ്‌എ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം പെയ്ഡ്-അപ്പ് മൂലധനം നിലവിലില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ സോപാധികമായ അംഗീകാരപത്രത്തിൽ, മൂലധനം അതിന്റെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററിന് ഒരു നിബന്ധന ചുമത്താനാകും. കൂടുതൽ മൂലധനം നൽകാം RM 1000000.00 വരെ, ഏകദേശം 250 000.00 യുഎസ്ഡിക്ക് തുല്യമാണ്.

ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ ലൈസൻസിംഗിനായി ഞങ്ങളെന്തിന്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് എന്നിവ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നേടാൻ ഞങ്ങളുടെ ലാബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ "പണത്തേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു, പണം സ്വയമേവ പിന്തുടരുന്നു, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത് . ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ലാബുവന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചിലവ് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ടോബൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ.

ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ലാബുവാനിലെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. , ലാബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള അഭിഭാഷകർ ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ലാബുവാനിലെ ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ക്രിപ്പിന് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാബുവാനിലെ ടോക്കറൻസി ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ വക്കീലന്മാർ ലാബുവാനിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ബ്ലോക്ക്ചെയിനിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ ലാബുവിൽ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ , ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ, ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിന് വിലകുറഞ്ഞ ഉപദേശകർ ലാബുവാനിൽ, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായി വിലകുറഞ്ഞ അഭിഭാഷകർ.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് - ലാബുവന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടന

  • കുറഞ്ഞത് 1 ഷെയർ‌ഹോൾ‌ഡർ‌ (ദേശീയതയ്‌ക്കോ താമസസ്ഥലത്തിനോ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ നിയമപരമായ വ്യക്തിയാകാം *);
  • കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർ (വംശീയതയ്‌ക്കോ താമസത്തിനോ പരിമിതികളില്ലാത്ത ഒരു സ്വാഭാവിക പൗരനാകാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ *).

  * പകരം ബാങ്കിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.

  നികുതി

  • ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ലാഭത്തിന്റെ 3% അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം നിശ്ചിത വില MYR 20 000 (കമ്പനി മുൻഗണനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം).

  അക്ക ing ണ്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റ് ആവശ്യകതകൾ - ഒരു ലാബുവാൻ ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനിക്ക് ഒരു അംഗീകൃത ഓഡിറ്റർ നടത്തുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കമ്പനിയുടെ വാർഷികത്തിന്റെ സംയോജിത തീയതിക്ക് 30 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വാർഷിക റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. ലാബുവാനിൽ, ഒരു കൂട്ടം സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സൂക്ഷിക്കണം.

  സെക്രട്ടറി - പ്രാദേശിക ട്രസ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് റസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

  പ്രാദേശിക ഓഫീസ് - ആവശ്യമാണ്, പ്രാദേശിക ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏജന്റ് - ആവശ്യമാണ്, പ്രാദേശിക ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി

  പ്രാദേശിക ജീവനക്കാർ - ആവശ്യമാണ്

  കമ്പനി പേര്

  • ഭാഷ: എന്തെങ്കിലും
  • കത്തുകൾ: റോമൻ അക്ഷരമാലയിൽ നിന്ന്
  • കമ്പനിയുടെ പേര് ഇനിപ്പറയുന്ന സഫിക്‌സുകളോ ചുരുക്കങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം: ലിമിറ്റഡ്, കോർപ്പറേഷൻ, ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേറ്റഡ്, സൊസൈറ്റി അനോണിം, സോസിഡാഡ് അനോണിമ. മലേഷ്യൻ പദം ബെർ‌ഹാദ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനി എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് “(എൽ)” പാലിക്കണം. ലാബുവാനിൽ സംയോജിപ്പിച്ചു.
  • അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായ പേരുകൾ: ബാങ്ക്, ബിൽഡിംഗ് കമ്പനി, ഇൻഷുറൻസ്, ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്, ഇൻഷുറൻസ്, റീ ഇൻഷുറൻസ്, ഫണ്ട് മാനേജർ, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്, ട്രസ്റ്റ്, ട്രസ്റ്റികൾ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, മുനിസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിദേശ ഭാഷാ തുല്യത

  NB

  • നിയന്ത്രിത കോർപ്പറേറ്റ് നാമ കണക്ഷനുകൾ: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര്, ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ്.
  • നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ രക്ഷാകർതൃത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പേര് അനുവദനീയമല്ല.
  • അഭികാമ്യമല്ലാത്തതോ പൊതുതാൽ‌പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമോ ആണെന്ന് കരുതുന്ന ഏത് പേരും രജിസ്ട്രാർ നിരസിച്ചേക്കാം.
  • കമ്പനിയുടെ പേര് ഒരു സ്ഥാപിത കോർപ്പറേഷന്റെ പേരിന് സമാനമോ സമാനമോ ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
  • ബിസിനസ്സ് പേരിനായി ഒരു വിദേശ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർക്ക് ഒരു വിവർത്തനം നൽകണം.
 • ലാബുവാനിന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

  ഒരു ലൈസൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും:

  • പ്രാരംഭ പരിശോധനയ്ക്കായി ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
  • പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി പ്രാഥമിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒറിജിനലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കണം.
  • അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസക്തമായ മറ്റ് രേഖകൾ എൽ‌എഫ്‌എസ്‌എയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കണം.
  • ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ LFSA ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും
  • മതിയായ സമയം (സാധാരണയായി 3 മാസം) അനുവദിക്കുന്നതിന് എൽ‌എഫ്‌എസ്‌എ സമയബന്ധിതമായി അംഗീകാരം നൽകും.
  1.  കമ്പനിയുടെ മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക
  2.  - ഒരു ഓഫീസ് കണ്ടെത്തി സജ്ജമാക്കുക
  3.  - ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുക
  4.  - ഒരു പ്രാദേശിക ജീവനക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക
  5.  - മറ്റ് അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക
 • ലാബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ഒരു ഓപ്പറേറ്ററെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്, ദി ഓഫ്‌ഷോർ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്റ്റിൾ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകളും നേടുകയും ചെയ്യും. 

  ഈ ആവശ്യത്തിനായി ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

  ബാങ്കിനായി:

  (ഓരോ പ്രയോജനകരമായ ഉടമ, ഷെയർഹോൾഡർ, ഡയറക്ടർ, അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടവർ)

  • നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻസിയുടെ തെളിവുകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് (ഉദാ. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്തത്)
  • ബാങ്ക്, അറ്റോർണി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഫോം ശുപാർശ കത്തിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്

  പ്രാദേശിക റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക്:

  (അത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നതിന് ഓരോ പ്രയോജനകരമായ ഉടമ, ഷെയർ‌ഹോൾ‌ഡർ‌, ഓഫീസർ‌, അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടയാൾ, സെക്രട്ടറി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.)

  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവുകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് (ഉദാ. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്തത്)
  • CV
  • ഒരു നോട്ടറി, ജഡ്ജി, ഓഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സമാന പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ശുപാർശ കത്തുകൾ,സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലോമ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • ബാങ്ക് റഫറൻസ്
  • ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക്: മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് മതിയായ ഫണ്ടുള്ള 3 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.

  NB

  • പ്രമാണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് വിവർത്തനം നൽകണം ..
  • നോട്ടറൈസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് ദയവായി മനസിലാക്കുക. ദയവായി ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഇല്ലെങ്കിൽ ..

  റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്കോ പ്രാദേശിക ബാങ്കിനോ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏത് സമയത്തും അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

 • ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ലൈസൻസിംഗിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ്* ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലബുവാനിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, ലാബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസിലെ ഭീകരത, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ അത്തരം ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്ക് വളരെ കർശനമായി.

  ബിസിനസുകളുടെ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗം (കൾ) ലബുവാന് ഞങ്ങളുടെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പടയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യവസായ ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസും ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ വിനിയോഗിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന, ലാബുവാൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടോക്കൺ ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപന നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവാന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടന്റുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവാന്റെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവാനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ആയുധങ്ങൾ‌, ആയുധങ്ങൾ‌, വെടിമരുന്ന്‌, കൂലിപ്പണിക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ കരാർ‌ സൈനികർ‌ എന്നിവരുടെ വ്യാപാരികൾ‌ക്കും വിതരണക്കാർ‌ക്കും നിർമ്മാതാക്കൾ‌ക്കും ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻ‌സ് ലാബുവാൻ‌ ലൈസൻ‌സിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ലാബുവാൻ ഐസിഒ ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. ICO ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ കൂടാതെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലബുവാനിലെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും നൽകിയിട്ടില്ല. ICO ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ഐസിഒ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

  • ലബുവാനിലെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് പിന്തുണയും വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ബയോളജിക്കൽ, കെമിക്കൽ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​ലബുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ICO ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ലാബുവാനിലെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലാബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ICO ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിലെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബാന്റെ ഐ‌സി‌ഒ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ലാബുവാനിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ബിസിനസ്സ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പടയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​(Luban) ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസും നൽകുന്നില്ല. ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ വിനിയോഗിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടന്റുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയോ കൂടാതെ ലാബുവാൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലത അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവാന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപന നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവാന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള കൺസൾട്ടന്റുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവാന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങൾക്ക്) ലാബുവാനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് ലാബുവാനിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലാബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസും നൽകുന്നില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടന്റുമാർ എന്നിവർ നൽകുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലാബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവാനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണയും ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ നീക്കംചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

  • ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലബുൺ ൽ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലബുൺ ൽ ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർക്ക് ആൻഡ് കൺസൽടൻറ് നൽകുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ നൽകില്ല, ഹ്യൂമൻ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത, മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേണ്ടി മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗം ദുരുപയോഗം ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു cryptocurrency എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യവസായ ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലബുവാനിൽ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

  • ലബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണയും വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകില്ല, കൂടാതെ ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുകയും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അല്ല ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ വിനിയോഗിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബാന്റെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബാന്റെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബാന്റെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​(Luban) ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ ലൈസൻസിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്‌റ്റോ ലൈസൻസ് പിന്തുണയും വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജീവശാസ്ത്രപരമായ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലാബുവാന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ നീക്കംചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ വസ്തുക്കളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായി ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലാബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബാന്റെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് (കൾ) ലബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കൂടാതെ അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലാബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ നീക്കംചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് ലൈസൻസ് ലബുൺ സേവനങ്ങൾ ലബുൺ ൽ ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർക്ക് ആൻഡ് കൺസൽടൻറ് നൽകുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ നൽകില്ല, ഹ്യൂമൻ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത, ശാസ്ത്രീയമായ വേണ്ടി മൃഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളോ ഉപയോഗം ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലാബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യവസായ ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ, ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സ്വന്തമാക്കുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലബുവാനിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കൂടാതെ അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജീവശാസ്ത്രപരമായ, രാസവസ്തുക്കളായ ലാബുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ലാബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു cryptocurrency എക്സ്ചേഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിൽ) ലാബുവാനായി ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സോൾഡറിംഗ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ലാബുവാനിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യവസായ ചാരപ്രവർത്തനത്തിനോ നൽകുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​(Luban) ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് നേടുക ലാബുവിനായി.

  • ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ലാബുവാനിൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  • ലബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് പിന്തുണയും വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ലബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ബയോളജിക്കൽ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അല്ല ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് ലാബുവാനിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ (കൾ) നിർമ്മിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ നീക്കംചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആണവ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

  • ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമോ ഉൽ‌പ്പന്നപരമോ ആയ പരിശോധന കൂടാതെ ലബാൻ‌സ് പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ലാബുവാനിൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ലാബുവിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ലാബുവിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ലാബാന്റെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ്അതേ സമയം, ലാബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം (കൾ) ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. സൈറ്റിലെ ഉപയോക്താക്കൾ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലാബുവാൻ.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനുപുറമെ, ഞങ്ങൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധികളിലും ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

ലാബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സവിശേഷ സേവനങ്ങൾ

ലാബുവാനിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ലാബുവാനിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ തുടങ്ങുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ലാബുവാനിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു, ലാബുവാനിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

ലാബുവാനിലെ മികച്ച ഐസിഒ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സൗജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, ലബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിനായി മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ഐസിഒ ലൈസൻസിനായി മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ , ലാബുവാനിലെ മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രെഡിറ്റ് ടോക്കൺ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ക്രെഡിറ്റിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച ഉപദേശകർ, മികച്ച നിയമസ്ഥാപനങ്ങൾ ലാബുവാനിൽ, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, മികച്ചത്ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, മികച്ച ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനിൽ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാർ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന്റെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, മികച്ച അഭിഭാഷകർ ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ ലാബുവാനിൽ, ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലീയുടെ മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ലബുവാനിലെ സെൻസ്, ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ മികച്ച ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ അസറ്റിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ലാബുവാനിലെ ലൈസൻസ്, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാബുവാനിലെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ,.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ലാബുവാനുള്ള ടോക്കൺ ലൈസൻസിനൊപ്പം

ലാബുവാൻ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചർ സേവനങ്ങൾ

ലാബുവാനിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ലാബുവാനിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ തുടങ്ങുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ലാബുവാനിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു, ലാബുവാനിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്.

ലാബുവാനിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ ലാബുവാനും 108 രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലാബുവാനിലും 108 രാജ്യങ്ങളിലും തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

ലാബുവാനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ലാബുവാനിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലാബുവാനിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ ലാബുവാനിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിന് ശേഷം ലാബുവാനിലെ കൺസൾട്ടന്റുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

ടോക്കൺ ലൈസൻസിനുപുറമെ, സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ലാബുവാനിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ലാബുവാനിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച ലാബുവാനിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ലാബുവാനായുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ലാബുവാനിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

ലബുവാനിലേക്കുള്ള സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം ലാബുവാനിലേക്ക്, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ലാബുവാനിലേക്കുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ ലാബുവാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി ലാബുവിനായി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള മിതമായ നിരക്കിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ലാബുവാനിൽ ടോക്കൺ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - ലാബുവാനിലെ ടോക്കൺ ലൈസൻസ്

ലാബുവാൻ, ടോക്കൺ ലൈസൻസിനായി അധികാരം നൽകൽ: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി ലാബുവാൻ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി